Ik moet erfbelasting betalen - wat is het tarief in 2024?

Het tarief hangt af van de waarde van uw erfenis en uw relatie met de overledene. We hebben dit voor u in een overzicht gezet.

Tarieven erfbelasting 2024

Waarde erfenis Partner, kind (met een beperking) Kleinkinderen, verdere afstammelingen Overige erfgenamen
€ 0 - € 152.368 10% 18% 30%
€ 152.368 en meer 20% 36% 40%


Onder ‘kind’ verstaan wij ook een stiefkind en een pleegkind. Onder ‘overige erfgenamen’ valt bijvoorbeeld een ander familielid of een vriend. Lees hier hoe dit zit.

U betaalt pas erfbelasting als de waarde van uw erfenis hoger is dan uw vrijstelling

Trek de vrijstelling eerst van uw erfenis af en neem daarná het percentage dat voor u geldt uit de tabel. Met dat percentage berekent u uw erfbelasting.

Is de waarde van uw erfenis € 152.368 of hoger? Dan betaalt u een hoger percentage over het deel van de erfenis dat boven dit bedrag uitkomt.

Let op!
Krijgen u en uw partner allebei een erfenis uit de nalatenschap van een overledene? Dan zien wij u voor de berekening van de erfbelasting meestal als 1 persoon. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de erfbelasting?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.