Bekijk wat uw relatie was met de overledene

Echtgenoot

U bent echtgenoot voor de erfbelasting als u getrouwd was. U was ook getrouwd als u gescheiden van elkaar leefde.

Leefde u gescheiden van tafel en bed? En hebt u een scheiding van tafel en bed aangevraagd bij de rechtbank? Dan bent u voor de erfbelasting geen partners meer.

Geregistreerd partner

U bent geregistreerd partner voor de erfbelasting als u een geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Dit geldt ook als u gescheiden van elkaar leefde.

Leefde u gescheiden van tafel en bed? En hebt u een scheiding van tafel en bed aangevraagd bij de rechtbank? Dan bent u voor de erfbelasting geen partners meer.

Samenwonend partner

Als u niet getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had, maar wel samenwoonde, bent u partner voor de erfbelasting als u voorafgaand aan het overlijden minstens 6 maanden voldeed aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt een notarieel samenlevingscontract.
  Dit is een door de notaris opgemaakt samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting.
 • U was allebei meerderjarig.
 • U stond allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
 • U en de overledene waren geen bloedverwanten in de rechte lijn. Bloedverwanten in de rechte lijn zijn bijvoorbeeld grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.
 • Er is geen andere persoon die uw partner was voor de erfbelasting.

Voldoet u aan alle voorwaarden voor samenwonenden, maar had u geen notarieel samenlevingscontract? Dan bent u toch partner voor de erfbelasting als u allebei minimaal 5 jaar op hetzelfde adres stond ingeschreven.

Woonde u eerder samen, maar stond u niet meer ingeschreven op hetzelfde adres? Dan blijft u partner voor de erfbelasting als het samenwonen tegen uw wil is beëindigd. Bijvoorbeeld door een opname in een verpleeghuis of een kliniek.

Kind

Voor de erfbelasting bent u ook een kind van de overledene als:

 • u een kind bent van de partner van de overledene (stiefkind) en in het testament staat dat u erfgenaam bent
 • uw partner een kind is van de overledene (schoonkind) en in het testament staat dat u erfgenaam bent
 • u door de overledene als kind bent erkend
 • u een geadopteerd kind bent van de overledene
 • de overledene uw voogd was
 • de overledene gezag over u had

Pleegkind

Voor de erfbelasting bent u een pleegkind van de overledene als u vóór uw 21e verjaardag minimaal 5 jaar uitsluitend door de overledene (en eventuele echtgenoot) werd onderhouden en opgevoed.

Bent u voor uw 21e getrouwd? Dan moet u voor de huwelijksdatum minstens 5 jaar uitsluitend door de overledene (en eventuele echtgenoot) zijn onderhouden en opgevoed.

Kleinkind

Voor de erfbelasting bent u ook een kleinkind van de overledene als uw ouder een kind of pleegkind is van de overledene.

Achterkleinkind

Voor de erfbelasting bent u een achterkleinkind van de overledene als uw ouder een kleinkind is van de overledene.

Ouder

U bent voor de erfbelasting ook een ouder van de overledene, als u een pleegouder was van de overledene. U moet het pleegkind dan wel voor zijn 21e minstens 5 jaar hebben onderhouden en opgevoed als een eigen kind. Is het kind voor zijn 21e getrouwd? Dan moet u het kind voor de huwelijksdatum minstens 5 jaar hebben onderhouden en opgevoed.

Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI hoeft geen erfbelasting te betalen over erfenissen die de ANBI ontvangt. De instelling moet wel door de Belastingdienst zijn aangewezen als ANBI.
Wilt u controleren of uw instelling is aangewezen als ANBI? Dat kan met het programma ANBI opzoeken.

Sociaal belang behartigende instelling (SBBI) of steunstichting SBBI

Uw organisatie is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. Dat is zo als de activiteiten van uw organisatie bijdragen aan:

 • de individuele ontplooiing van uw leden
 • de samenhang van de samenleving
 • een gezondere samenleving

Steunstichting SBBI

Een steunstichting SBBI is een stichting die speciaal is opgericht om geld in te zamelen ter ondersteuning van een jubileum van een SBBI op het gebied van sport en muziek. Een stichting kan maximaal in 1 kalenderjaar aangemerkt worden als een steunstichting SBBI. In dat jaar zijn giften aan een steunstichting SBBI niet belast voor de erfbelasting.

Anders

Bij deze groep hoort u bijvoorbeeld als u:

 • (over)grootouder van de overledene bent
 • een neef of nicht van de overledene bent
 • geen familie van de overledene bent

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.