Is uw organisatie een SBBI?

Uw organisatie is een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. Dat is zo als de activiteiten van uw organisatie bijdragen aan:

 • de individuele ontplooiing van uw leden
 • de samenhang van de samenleving
 • een gezondere samenleving

Voorbeelden van een SBBI

Als zij ook een maatschappelijke waarde hebben, zijn de volgende organisaties SBBI's:

 • zangkoor
 • dansgroep
 • muziekvereniging
 • harmonievereniging
 • sportorganisatie
 • jeugdgroep
 • buurtvereniging
 • hobbyclub
 • kindervakantiekamp
 • jeugdvakantieweek
 • speeltuin
 • kinderboerderij
 • gilde
 • personeelsvereniging
 • ouderenvereniging
 • lokale scoutinggroep
 • amateurtoneelvereniging en -theatergroep

Behalve deze organisaties kunnen ook nog andere organisaties een SBBI zijn.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.