Hoe maakt u gebruik van de SBBI-regeling?

Uw organisatie moet voldoen aan de voorwaarden voor de SBBI-regeling op het moment dat uw organisatie de schenking of erfenis ontvangt.

Is het duidelijk dat uw organisatie op het moment van de schenking of erfenis een SBBI is? Dan geldt de SBBI-regeling.

Doe aangifte

Uw organisatie moet aangifte schenkbelasting of aangifte erfbelasting doen. Wij controleren dan of voor u de regeling geldt.  Zo ja, dan hoeft uw organisatie geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen.

Komt uw instelling in aanmerking voor belastingvoordeel?

Voor de SBBI-regeling is geen lijst beschikbaar met instellingen die voldoen aan de voorwaarden. Wilt u toch weten wat de status is en wenst u een standpunt van de Belastingdienst over uw SBBI, dan is het goed om te weten dat wij dit alleen kunnen beoordelen als er ook inderdaad sprake is van een schenking of erfenis.

Wilt u uw situatie aan ons voorleggen? Stuur dan een brief met een kopie van de statuten naar: Belastingdienst/kantoor Eindhoven
Afdeling SBBI
Postbus 90056
5600 PJ EINDHOVEN

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.