Voorwaarden voor de SBBI-regeling

Uw organisatie hoeft als SBBI geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen over schenkingen en erfenissen, als ze voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • Uw organisatie streeft een sociaal belang na. Dit blijkt uit de statuten of reglementen.
  • De feitelijke activiteiten van uw organisatie komen overeen met de doelstelling.
  • Uw organisatie valt niet onder de winstbelasting of is daarvan vrijgesteld.
  • De bestuursleden van uw organisatie ontvangen alleen een onkostenvergoeding en/of een vacatiegeld dat volgens maatschappelijke normen niet te hoog is.
  • Uw organisatie is gevestigd in de Europese Unie, op de BES-eilanden, op Aruba, op CuraƧao, op Sint-Maarten of in een ander door ons aan te wijzen land.
  • Uw organisatie gebruikt de schenking of erfenis voor het doel van de organisatie.

Let op!

Krijgt uw organisatie de schenking of erfenis op voorwaarde dat u (een deel van) de schenking of erfenis gebruikt voor een doel dat geen sociaal belang dient? Dan moet ze schenkbelasting of erfbelasting betalen over (dat deel van) de schenking of erfenis.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.