Wat is het belastingvoordeel voor een SBBI?

Als uw organisatie een sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is, kan ze gebruikmaken van de regeling voor SBBI's.

Als uw organisatie geen SBBI is, gelden de gewone regels voor de erfbelasting en de schenkbelasting.

Regeling voor SBBI's

Als uw organisatie een SBBI is, geldt er een vrijstelling voor de erfbelasting en de schenkbelasting. Uw organisatie hoeft hierdoor geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen. Uw organisatie moet wel aangifte doen om de vrijstelling aan te vragen.

Uw organisatie moet voldoen aan de voorwaarden voor de SBBI-regeling op het moment dat uw organisatie de schenking of erfenis ontvangt.

Let op!

Doet uw organisatie in 2024 als SBBI een schenking van meer dan € 2.658? Dan moet de persoon of organisatie die de schenking krijgt, daarover schenkbelasting betalen. Behalve als de organisatie een SBBI of Algemeen nut beogende instelling (ANBI) is.

Gewone regels voor erfbelasting en schenkbelasting

Krijgt uw organisatie in 2024 een erfenis of een schenking? Dan geldt dat uw organisatie:

 • geen erfbelasting hoeft te betalen voor iedere erfenis tot en met € 2.658
 • geen schenkbelasting hoeft te betalen voor iedere schenking tot en met € 2.658

  Krijgt uw organisatie in 2024 meerdere schenkingen van 1 persoon of 1 bedrijf? Dan tellen wij deze schenkingen bij elkaar op.

  Krijgt uw organisatie in 2024 van dezelfde schenker meer dan € 2.658? Dan betaalt uw organisatie schenkbelasting over het bedrag boven de € 2.658).

Wat valt onder een schenking aan een organisatie?

Iemand doet uw organisatie een schenking als deze persoon iets geeft waar uw organisatie voordeel van heeft. Het kan dan om geld gaan, maar iemand kan uw organisatie ook op andere manieren een voordeel bezorgen. De schenker moet de schenking op eigen kosten doen. Verder mag uw organisatie de schenker geen tegenprestatie leveren voor de schenking.

Voorbeelden van schenkingen zijn:

 • meebetalen aan de (weder)opbouw of renovatie van het clubhuis
 • beschikbaar stellen van attributen, zoals een boot of muziekapparatuur
 • betalen van een nieuwe grasmat voor sportverenigingen
 • beschikbaar stellen van prijzen voor loterijen
 • beschikbaar stellen van gratis eten voor de jaarlijkse barbecue
 • meebetalen aan de aanschaf van nieuwe uniformen
 • meebetalen aan of betalen van nieuwe instrumenten van de harmonievereniging

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.