Wie zijn partners voor de schenkbelasting?

Partners zien wij als 1 persoon voor de schenkbelasting. Krijgt u dus 2 of meer schenkingen van personen die partners zijn, bijvoorbeeld van uw opa en oma? Tel de waardes van de schenkingen dan bij elkaar op. U moet aangifte doen als de totale waarde hoger is dan de vrijstelling.

Andersom geldt dit ook. Als u en uw partner allebei een schenking van dezelfde persoon krijgen, telt u de waardes bij elkaar op.

Wanneer bent u partners voor de schenkbelasting?

Kies uw situatie:

 • Ik ben getrouwd of heb een geregistreerde partner

  Doen u en uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner allebei een schenking aan dezelfde persoon?

  Dan moet u de waarde van de schenkingen bij elkaar optellen.

  Geeft u in totaal meer dan de vrijstelling? Dan moet de ontvanger van de schenking aangifte doen.

  Krijgen u en uw echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner allebei een schenking van dezelfde persoon?

  Dan moet u de waarde van de schenkingen bij elkaar optellen.

  Krijgt u in totaal meer dan de vrijstelling? Dan moet u aangifte doen.

 • Ik ga binnenkort trouwen of ga een geregistreerd partnerschap aan

  Bent u nog niet getrouwd op de datum van de schenking, maar gaat u binnen een jaar na de schenking trouwen?

  Of gaat u binnen 1 jaar na de schenking een geregistreerd partnerschap aan? En doen u en uw toekomstige echtgenoot of toekomstige geregistreerde partner allebei een schenking aan dezelfde persoon? Dan moet u de waarde van de schenkingen bij elkaar optellen.

  Geeft u in totaal meer dan de vrijstelling? Dan moet de ontvanger van de schenking aangifte doen.

  Krijgen u en uw toekomstige echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner allebei een schenking van dezelfde persoon?

  Dan moet u de waarde van de schenkingen bij elkaar optellen.

  Krijgt u in totaal meer dan de vrijstelling? Dan moet u aangifte doen.

  Met 'toekomstig' bedoelen we dat u binnen 1 jaar na de schenking gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

 • Ik woon samen

  Woont u samen? Dan bent u partners voor de schenkbelasting als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • U hebt minimaal 2 jaar een samenlevingscontract met een wederzijdse zorgverplichting, opgemaakt door de notaris.
  • U bent allebei meerderjarig.
  • U staat minimaal 2 jaar allebei op hetzelfde adres ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) of een vergelijkbare administratie buiten Nederland.
  • U bent geen bloedverwanten in de rechte lijn. Bloedverwanten in de rechte lijn zijn bijvoorbeeld een vader en zijn dochter en een grootmoeder en haar kleinzoon.
  • Er is geen andere persoon die voor de schenkbelasting uw partner is.

  Hebt u geen samenlevingscontract? En voldoet u wel aan alle andere voorwaarden voor samenwoners? Dan bent u toch partners voor de schenkbelasting als u minimaal 5 jaar samen op hetzelfde adres staat ingeschreven.

  U bent partners: wat betekent dit voor u?

  Als u allebei een schenking doet aan dezelfde persoon, moet u de waarde van de schenkingen bij elkaar optellen. Geeft u in totaal meer dan de vrijstelling? Dan moet de ontvanger van de schenking aangifte doen.

  Krijgt u allebei een schenking van dezelfde persoon? Dan moet u de waarde van de schenkingen meestal bij elkaar optellen. Krijgt u in totaal meer dan de vrijstelling? Dan moet u aangifte doen.

  Uitzondering voor samenwonende familieleden

  Voor mensen die samenwonen en familie van elkaar zijn, geldt een uitzonderingsregel. U hoeft schenkingen niet op te tellen als alle volgende punten van toepassing zijn:

  • U bent partners voor de schenkbelasting, maar het partnerschap is alléén ontstaan doordat u 5 jaar onafgebroken op hetzelfde adres staat ingeschreven. U hebt geen notarieel samenlevingscontract.
  • U en de persoon waarmee u samenwoont zijn in dezelfde graad bloedverwant van de schenker. U krijgt bijvoorbeeld een schenking van uw gezamenlijke ouder(s) of grootouder(s).
  • U en de persoon waarmee u samenwoont zijn bloedverwanten. U bent bijvoorbeeld broer en zus of neef en nicht van elkaar.

  Deze uitzonderingsregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 23 mei 2017. Hebt u achteraf gezien te veel betaald? Dan kunt u een verzoek tot vermindering doen. Dit kan tot uiterlijk 5 jaar na de datum van schenking.

  Voorbeeld

  Lisa (23) en haar broer (25) wonen allebei sinds hun 18e verjaardag onafgebroken bij hun ouders. Ze krijgen allebei in hetzelfde jaar een schenking van hun moeder. Voor de schenkbelasting zijn ze partners, omdat ze 5 jaar onafgebroken op hetzelfde adres staan ingeschreven.

  Lisa en haar broer hoeven de schenkingen niet bij elkaar op te tellen. Voor hen geldt de uitzonderingsregel, want:

  • Lisa en haar broer zijn bloedverwanten.
  • Ze zijn in dezelfde graad bloedverwanten van hun moeder.
  • Lisa heeft geen notarieel samenlevingscontract met haar broer.
 • Ik ben gescheiden en wil met mijn ex-partner een schenking doen aan ons kind

  Ouders zien wij voor de schenkbelasting als 1 schenker. Dit geldt ook als u bent gescheiden. Dus als u allebei een schenking doet aan uw kind, moet u de waarde van die schenkingen bij elkaar optellen.

  Geeft u samen meer aan uw kind dan de jaarlijkse vrijstelling? Dan moet uw kind aangifte doen.

  Schenkt u allebei aan iemand anders dan uw kind of de partner van uw kind? Dan hoeft u de schenkingen niet bij elkaar op te tellen.

Moet u aangifte schenkbelasting doen?

Dat kan online op Mijn Belastingdienst.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.