Te laat voor bezwaar? Doe een verzoek tot vermindering

Als u te laat bent met bezwaar maken, kunt u nog steeds doorgeven waarover u het niet met ons mee eens bent. Dat noemen we een verzoek tot vermindering. Wij kijken dan of u gelijk hebt, net als bij een bezwaar.

U krijgt binnen 8 weken een reactie op uw verzoek tot vermindering. Als de inspecteur vaststelt dat een belastingaanslag inderdaad te hoog is, zal hij deze ambtshalve verminderen. Wij sturen u dan een nieuwe aanslag of beschikking met de gewijzigde gegevens.

U kunt een verzoek tot vermindering naar ons sturen tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag, betaling of beschikking gaat

Gaat het bijvoorbeeld om een aanslag over 2017? Uw verzoek tot vermindering moet vóór 31 december 2022 door ons zijn ontvangen.

Bij erfbelasting en schenkbelasting is de termijn korter

Bij erfbelasting hebt u de tijd tot 5 jaar na de overlijdensdatum.

Bij schenkbelasting hebt u de tijd tot 5 jaar na de datum waarop de schenking is gedaan.

Hoe u ons een verzoek tot vermindering stuurt, hangt af van het onderwerp

 • Het is een aanslag inkomstenbelasting

  Kijk eerst óf u een verzoek moet doen

  Dat hoeft bij een aanslag inkomstenbelasting namelijk alleen als wij iets hebben veranderd in uw aangifte. Als wij dat hebben gedaan, dan zeggen wij dat in de aanslag. Daar staat dan: 'Bij het vaststellen van deze definitieve aanslag is de Belastingdienst afgeweken van uw aangifte over [jaartal]'.

  Wilt u alleen iets aanpassen of toevoegen? Dan kunt u dat gewoon zelf doen. Zelfs als u al een definitieve aanslag hebt ontvangen. Kijk bij Ik heb een foutje gemaakt  in mijn aangifte, maar ik heb hem al verstuurd – wat nu? hoe u dat doet.

  Hebben wij iets veranderd in uw aangifte? Of bent u het niet eens met de verzuimboete of de te betalen rente?

  Dan kunt u op Online bezwaar doorgeven waar u het niet mee eens bent. Gebruik uw DigiD om in te loggen.

  Inloggen op Online bezwaar

  Vanaf 1 oktober 2022 kunt u bij de Belastingdienst alleen nog inloggen met de DigiD app of met een sms-controle. Download de DigiD app of activeer de sms-controle in Mijn DigiD.

  Of u stuurt ons een brief om met een verzoek tot ambtshalve vermindering.

  Zet in uw brief:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw telefoonnummer
   Niet verplicht, wel handig. Want daarmee kunnen wij u makkelijker vragen stellen en uitleg geven. Misschien kunnen we u dan sneller helpen.
  • de datum waarop u de brief verstuurt
  • het aanslagnummer
  • de reden waarom de aanslag niet klopt en een verzoek om de aanslag ambtshalve te verminderen
  • uw handtekening

  Stuur de brief naar uw belastingkantoor. Het adres vindt u gemakkelijk met ons hulpmiddel Adressen belasting- en douanekantoren zoeken.

 • Het is een andere aanslag of beschikking

  Stuur ons een brief om door te geven waar u het niet mee eens bent

  Dat gaat alleen met de ouderwetse post. U kunt helaas niet e-mailen.

  Dit zet u in uw brief:

  • uw naam
  • uw adres
  • uw telefoonnummer
   Niet verplicht, wel handig. Want daarmee kunnen wij u makkelijker vragen stellen en uitleg geven. Misschien kunnen we u dan sneller helpen.
  • de datum waarop u de brief verstuurt
  • het aanslagnummer
  • de reden waarom de aanslag niet klopt
  • uw handtekening

  Dat ziet er dan ongeveer zo uit:

  W.J. Jansen
  Doorloopstraat 9
  3333 HJ Muidrecht

  Telefoonnummer: [uw telefoonnummer]

  Datum: [datum waarop u de brief verstuurt]

  Geachte heer, mevrouw,

  De aanslag met nummer [aanslagnummer] is niet juist. Het bedrag van [noem het onderwerp en bedrag] klopt niet. Het moet [noem hier uw bedrag] zijn, want [de reden waarom het niet klopt]. Ik verzoek u daarom de aanslag aan te passen.

  Met vriendelijke groet,

  [handtekening]

  W.J. Jansen

  Stuur de brief naar uw belastingkantoor

  Het adres vindt u gemakkelijk met ons hulpmiddel Adressen belasting- en douanekantoren zoeken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.