Te laat voor bezwaar? Doe een verzoek tot vermindering

Als u te laat bent met bezwaar maken, kunt u nog steeds doorgeven waarover u het niet met ons eens bent. Dat noemen we een verzoek om ambtshalve vermindering. Wij kijken dan of u gelijk hebt, net als bij een bezwaar.

Tot wanneer kunt u een verzoek tot vermindering sturen?

Uw verzoek moet door ons zijn ontvangen binnen 5 jaar na het jaar waarover de aanslag, betaling of beschikking gaat.

Wanneer krijgt u een reactie van ons?

Binnen 8 weken na de ontvangst van uw verzoek tot vermindering krijgt u van ons een reactie. Stelt de inspecteur vast dat een belastingaanslag of een beschikking inderdaad te hoog is? Dan zal de inspecteur deze ambtshalve verminderen. Wij sturen u dan een nieuwe aanslag of beschikking met de gewijzigde gegevens.

Voorbeeld

U wilt bezwaar maken tegen een aanslag over 2018. Maar de bezwaartermijn van 6 weken is verstreken. Daarom stuurt u een verzoek tot vermindering. Dit verzoek moet dan vóór 31 december 2023 bij ons binnen zijn.

Erfbelasting

Bij erfbelasting hebt u de tijd tot 5 jaar na de overlijdensdatum.

Schenkbelasting

Bij schenkbelasting hebt u de tijd tot 5 jaar na de datum waarop de schenking is gedaan.

Hoe stuurt u ons een verzoek tot vermindering?

Dat hangt af van het onderwerp.

 • Het gaat om een aanslag inkomstenbelasting

  Kijk eerst óf u een verzoek moet doen

  Dat hoeft bij een aanslag inkomstenbelasting namelijk alleen als wij iets hebben veranderd in uw aangifte. Als wij dat hebben gedaan, dan zeggen wij dat in de aanslag. Daar staat dan: 'Bij het vaststellen van deze definitieve aanslag is de Belastingdienst afgeweken van uw aangifte over [jaartal]'.

  Wilt u alleen iets aanpassen of toevoegen? Dan kunt u dat gewoon zelf regelen. Zelfs als u al een definitieve aanslag hebt ontvangen. Kijk bij Ik heb een foutje gemaakt  in mijn aangifte, maar ik heb hem al verstuurd – wat nu? hoe u dat doet.

  Bent u het niet eens met de aanslag inkomstenbelasting? Dan kunt u checken of u bezwaar moet maken.

  Hebben wij iets veranderd in uw aangifte inkomstenbelasting? Of bent u het niet eens met de verzuimboete of de te betalen rente?

  Dan kunt u online met uw DigiD bezwaar maken. Om uw bezwaar te onderbouwen, kunt u bijlagen toevoegen.

  Hebt u online bezwaar gemaakt? Dan kunt u ook online volgen hoe ver wij zijn met de behandeling van uw bezwaar.

  Is digitaal bezwaar maken niet mogelijk voor u? Dan kunt u ons een brief sturen.

  Zet in uw brief in elk geval:

  • uw naam
  • uw adres
  • de datum waarop u de brief verstuurt
  • het aanslagnummer
  • de reden waarom de aanslag niet klopt en eventuele bijlagen om uw bezwaar te onderbouwen
  • uw handtekening
  • uw telefoonnummer: niet verplicht, wel handig. Dan kunnen wij u makkelijker vragen stellen en uitleg geven. Misschien kunnen we u dan sneller helpen.

  Stuur de brief naar uw belastingkantoor. Het adres vindt u gemakkelijk met ons hulpmiddel Adressen belasting- en douanekantoren zoeken.

 • Het gaat om een andere aanslag of om een beschikking

  Stuur ons een brief om door te geven waar u het niet mee eens bent. Stuur de brief naar uw belastingkantoor. Het adres vindt u gemakkelijk met ons hulpmiddel Adressen belasting- en douanekantoren zoeken.

  Zet in uw brief in elk geval:

  • uw naam
  • uw adres
  • de datum waarop u de brief verstuurt
  • het aanslagnummer
  • de reden waarom de aanslag niet klopt
  • uw handtekening
  • uw telefoonnummer: niet verplicht, wel handig. Dan kunnen wij u makkelijker vragen stellen en uitleg geven. Misschien kunnen we u dan sneller helpen.

  Een brief ziet er dan ongeveer zo uit:

  W.J. Jansen
  Doorloopstraat 9
  3333 HJ Muidrecht

  Telefoonnummer: [uw telefoonnummer]

  Datum: [datum waarop u de brief verstuurt]

  Geachte heer, mevrouw,

  De aanslag met nummer [aanslagnummer] is niet juist. Het bedrag van [noem het onderwerp en bedrag] klopt niet. Het moet [noem hier uw bedrag] zijn, want [de reden waarom het niet klopt]. Ik verzoek u daarom de aanslag aan te passen.

  Met vriendelijke groet,

  [handtekening]

  W.J. Jansen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.