Bezwaar motorrijtuigenbelasting en bzm (eurovignet)

U kunt bezwaar maken tegen:

 • een naheffingsaanslag mrb
  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de periode, het verzuim, de boete of het bedrag van de naheffingsaanslag.
 • een afwijzing van uw verzoek voor een vrijstelling of bijzonder tarief
 • een naheffingsaanslag bzm
  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de controledatum, de boete of het bedrag van de naheffingsaanslag.

Hoe maak ik bezwaar?

Gebruik voor uw bezwaar het formulier Bezwaar mrb of het formulier formulier Bezwaar bzm.

Wij moeten uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op de naheffingsaanslag, of van de afwijzing van uw verzoek hebben ontvangen. Is dit niet het geval, maar hebt u het bezwaar wel binnen die termijn op de post gedaan? Als wij het hebben ontvangen binnen 1 week na het verstrijken van die zeswekentermijn, dan is het bezwaar ook nog op tijd.

Wijzen wij uw bezwaar of verzoek af en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de afwijzing in beroep gaan bij de rechtbank.

Wanneer kan ik in beroep gaan?

U kunt een beroepschrift indienen als:

 • uw bezwaarschrift niet ontvankelijk is verklaard
  Uw bezwaarschrift kan om een aantal redenen niet ontvankelijk zijn verklaard. Bijvoorbeeld omdat u het te laat hebt ingediend. Het heeft dan alleen zin in beroep te gaan als u bij de rechter kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest het bezwaarschrift eerder in te dienen. Als u dit niet kunt aantonen, zal de rechter uw beroep afwijzen en de uitspraak van de Belastingdienst bevestigen. Dan wordt geen rekening gehouden met de inhoud van uw bezwaar tegen de naheffingsaanslag.
 • uw bezwaarschrift wel ontvankelijk is, maar de Belastingdienst uw bezwaar (gedeeltelijk) ongegrond heeft verklaard

Bij welke rechtbank ga ik in beroep?

Woont u in Nederland? Dan bepaalt uw woonplaats bij welke rechtbank u in beroep gaat.

Woont u buiten Nederland? Dan geldt de volgende regel:

 • Komt de beslissing waartegen u in beroep wilt gaan van kantoor Heerlen?
  Dan gaat u in beroep bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant.
 • Komt de beslissing waartegen u in beroep wilt gaan van een ander kantoor?
  Zoek de provincie waarin dat kantoor ligt. U gaat in beroep bij de rechtbank waar die provincie onder valt.

De adressen van de rechtbanken vindt u op de pagina Bij welke rechtbank gaat u in beroep?

Meer informatie vindt u op de onderstaande sites

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.