Motorrijtuigenbelasting

Zet u een motorrijtuig op uw naam? Dan hoeft u niet apart aangifte motorrijtuigenbelasting te doen. Het op naam zetten is meteen uw aangifte. De Belastingdienst krijgt namelijk automatisch de benodigde gegevens van de RDW.

Wij sturen u korte tijd later een rekening. Daarop staat het bedrag dat u aan motorrijtuigenbelasting moet betalen. Het maakt daarbij niet uit of u met het motorrijtuig gebruikmaakt van de weg of dat het stilstaat op privéterrein.

Let op!

U blijft zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van motorrijtuigenbelasting. Hebt u een motorrijtuig op uw naam laten zetten en krijgt u niet binnen 1 maand een rekening van ons? Neem dan contact op met ons.

Hoeveel motorrijtuigenbelasting betaal ik?

Hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen hangt af van het soort motorrijtuig dat u hebt. Daarnaast zijn onder andere de volgende factoren van invloed:

  • het gewicht
  • de brandstof
  • hoe milieuvervuilend het motorrijtuig is
  • in welke provincie de houder is gevestigd

Wilt u weten hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen? Dat kan met de rekenhulp Hoeveel motorrijtuigenbelasting moet ik betalen?

De motorrijtuigenbelasting voor een vrachtauto vindt u in de tabellen bij Motorrijtuigenbelasting vrachtauto.

Hoe betaal ik mijn motorrijtuigenbelasting?

U kunt uw motorrijtuigenbelasting betalen via een automatische incasso of met een rekening.

Betaal op tijd

U  moet de motorrijtuigenbelasting op tijd betalen. De uiterste betaaldatum staat op de rekening die wij u sturen. Als u niet, niet volledig of te laat betaalt, kunt u een naheffingsaanslag krijgen. Als u ons machtigt de motorrijtuigenbelasting automatisch af te schrijven, voorkomt u dat u niet op tijd betaalt en een naheffingsaanslag met boete krijgt.

Motorrijtuig voor een onderneming

Hebt u een personenauto, bestel- of vrachtauto of autobus gekocht voor uw onderneming? Lees dan Motorrijtuigenbelasting voor personenauto, bestel- en vrachtauto en autobus.

Controles

Wij controleren intensief met onder meer camerabeelden, douanegegevens en inlichtingen van de politie, zoals bekeuringen en processen-verbaal. We kijken 1 volledig jaar terug. Als blijkt dat u geen of te weinig motorrijtuigenbelasting hebt betaald, krijgt u een naheffingsaanslag met een boete die even hoog is als de aanslag. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als we constateren dat u de inbouw van een gasinstallatie niet hebt doorgegeven aan de RDW. Of als u gebruikmaakt van de weg tijdens de schorsing van de tenaamstelling in het kentekenregister.

Naheffingsaanslag

Als u de motorrijtuigenbelasting niet, niet volledig of te laat betaalt, kunt u een naheffingsaanslag krijgen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag. En tegen een afwijzing van uw verzoek voor een vrijstelling of bijzonder tarief. Wijzen wij uw bezwaar of verzoek af en bent u het daar niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de afwijzing in beroep gaan bij de rechtbank.

Vrijstelling

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt u vrijstelling. Dit betekent dat u geen of minder motorrijtuigenbelasting betaalt.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.