Veelgestelde vragen auto en vervoer

Hier vindt u een overzicht van de veelgestelde vragen over auto en vervoer.

Betalen

Verhuizen

Oldtimervrijstelling

Bestelauto

 

Ik heb een 'Mededeling stornering' ontvangen. Wat moet ik nu doen?

U hoeft niets te doen. De mislukte incasso wordt de aankomende maand opnieuw geïncasseerd.;

Betreft het een 3e stornering? Dan krijgt u een naheffingsaanslag zonder boete over de nog te betalen motorrijtuigenbelasting en neemt u voor het betreffende kenteken niet langer deel aan de regeling automatisch betalen.

Ik heb een machtiging afgegeven, maar ik krijg of heb nog wel een rekening. Moet ik dat bedrag betalen?

Ja, alle gestuurde rekeningen moet u op de normale wijze betalen. U ontvangt nog bericht vanaf welke datum de automatische incasso ingaat.

Ik heb een machtiging afgegeven. Wanneer begint de automatische incasso?

We sturen u bericht vanaf welke datum de automatische incasso ingaat. Alle rekeningen die u al hebt en die wij nog sturen, moet u op de normale wijze betalen.

Ik wil de automatische incasso gebruiken. Kunt u mij hiervoor een machtiging toesturen?

Kijk eerst bij Hoe betaal ik mijn motorrijtuigenbelasting? of u een machtigingsformulier nodig hebt.

Ik wil mijn rekeningnummer voor de automatische incasso laten wijzigen. Hoe doe ik dit?

Bel met de BelastingTelefoon Auto (0800 - 0749). Wij sturen u dan het machtigingsformulier waarmee u het juiste rekeningnummer voor de automatische incasso kunt doorgeven.

Voor mijn auto is 2 keer geïncasseerd over dezelfde periode. Hoe kan dat?

U betaalt een bepaald bedrag per tijdvak van 3 maanden. Iedere maand wordt 1/3 deel van dit bedrag geïncasseerd. U ziet op uw bankafschrift de periode waarvoor is geïncasseerd.

Wat is het rekeningnummer van de Belastingdienst?

Ons rekeningnummer is: NL86INGB0002445588.

Hoeveel motorrijtuigenbelasting moet ik betalen?

U kunt met de rekenmodule uitrekenen hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen.

Ik heb de rekening van de motorrijtuigenbelasting niet ontvangen, maar nu krijg ik wel een naheffingsaanslag. Wat moet ik nu doen?

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u uw motorrijtuigenbelasting op tijd betaalt. Hebt u geen rekening gekregen? Dan moet u zelf zorgen dat de betaling binnen 30 dagen na het begin van het tijdvak is bijgeschreven op een rekening van de Belastingdienst. Betaalt u niet, niet op tijd of niet volledig? Dan kunt u een naheffingsaanslag met een boete krijgen. 

Wilt u uw rekening van de motorrijtuigenbelasting voortaan op tijd betalen? Betaal dan via automatische incasso.

Ik heb het machtigingsformulier voor automatische incasso motorrijtuigenbelasting ingevuld en ondertekend. Naar welk adres stuur ik het machtigingsformulier retour?

Stuur het machtigingsformulier voor automatische incasso motorrijtuigenbelasting naar:

Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Antwoordnummer 21160
6400 ZX Heerlen

Ik verhuis naar Nederland. Ik heb in dat andere land een auto gekocht. Wanneer mag ik die auto in Nederland belastingvrij verkopen?

Bij aankomst moet u de auto in Nederland registreren. In het eerste jaar daarna mag u de auto niet verkopen, verhuren of uitlenen. Doet u dit wel, dan moet u alsnog de belasting betalen die u bij de invoer niet hoefde te betalen.

Peildatum:
• Komt de auto van buiten de EU? 1 jaar: Datum invoeraangifte
• Komt de auto uit de EU? 1 jaar: Datum afgifte vergunning

Na 1 jaar mag u de auto wel belastingvrij verkopen, verhuren of uitlenen.

Ik verhuis naar een ander EU-land en neem mijn auto mee. Ik wil mijn Nederlands kenteken niet meer gebruiken. Kan ik eerder betaalde belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) terugkrijgen?

Als het kenteken van uw auto is afgegeven op of na 16 oktober 2006, kunt u (een deel van) de eerder betaalde belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm) terugvragen.

Zie ook

Ik verhuis van een niet-EU-land naar Nederland. Kan ik de auto die ik daar gekocht heb, in Nederland belastingvrij invoeren en registreren?

U verhuist naar Nederland en had in het buitenland een auto of motor? Dan mag u die onder bepaalde voorwaarden in Nederland invoeren en registreren zonder dat u daarvoor belastingen bij invoer betaalt.

Zie ook

De datum 1e toelating van mijn motorrijtuig klopt niet, wat moet ik doen?

De RDW bepaalt de datum 1e toelating van uw motorrijtuig. Bent u het niet eens met deze datum? Kijk voor meer informatie op rdw.nl.

Ik ga mijn oldtimer schorsen. Krijg ik een deel terug van het bedrag dat ik heb betaald?

Als u volledig motorrijtuigenbelasting betaalt, krijgt u bij schorsing van uw oldtimer een teruggaaf van te veel betaalde belasting.

Als u gebruikmaakt van de overgangsregeling, krijgt u bij schorsing van uw oldtimer geen teruggaaf van betaalde belasting.

Ik heb de Belastingdienst gemachtigd om de motorrijtuigenbelasting maandelijks automatisch van mijn rekening af te schrijven. Kan dit ook voor mijn oldtimer?

Moet u voor uw oldtimer volledig motorrijtuigenbelasting betalen? Dan kunt u ons machtigen om het bedrag voor uw oldtimer automatisch van uw rekening af te schrijven.

Hebt u ons al gemachtigd en betaalt u voor een ander motorrijtuig al via automatische incasso? En gaat u voor uw oldtimer volledig motorrijtuigenbelasting betalen? Dan hoeft u ons niet opnieuw voor uw oldtimer te machtigen. U betaalt de motorrijtuigenbelasting voor uw oldtimer ook via automatische incasso.

Maakt u met uw oldtimer gebruik van de overgangsregeling? Dan kunt u ons niet machtigen. U moet de motorrijtuigenbelasting betalen met de rekening die wij u sturen.

Ik heb mijn rekening voor de overgangsregeling voor oldtimers niet (op tijd) betaald. Wat moet ik doen?

Wilt u gebruikmaken van de overgangsregeling voor oldtimers? Dan moeten wij uw betaling vóór 1 januari hebben ontvangen.

Betaalt u de rekening voor de overgangsregeling niet, niet volledig of te laat? Dan betaalt u het normale tarief voor uw oldtimer. Wij sturen u in de loop van januari een rekening met het normale tarief voor de motorrijtuigenbelasting.

Hebt u uw rekening voor de overgangsregeling al gedeeltelijk of te laat betaald? Dan storten wij het bedrag dat u teveel hebt betaald automatisch terug op uw rekening.

Ik maak gebruik van de overgangsregeling. Als ik mijn oldtimer verkoop, krijg ik dan een deel terug van het bedrag dat ik voor de overgangsregeling heb betaald?

Nee, het bedrag dat u voor de overgangsregeling betaalt hoort bij het motorrijtuig. U kunt dit bedrag verrekenen met de nieuwe eigenaar.

Ik neem deel aan de overgangsregeling, maar ik heb me in de loop van het jaar bedacht. Wat moet ik doen?

U wilt in de loop van het jaar niet langer deelnemen aan de overgangsregeling. U betaalt dan het normale tarief met terugwerkende kracht vanaf 1 januari voor uw motorrijtuig. Geef dit aan ons door met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief overgangsregeling voor oldtimers.

Ik wil met mijn motorrijtuig gebruikmaken van de overgangsregeling voor oldtimers. Wat moet ik doen?

Controleer eerst of u in aanmerking komt met het hulpmiddel Overgangsregeling voor oldtimers. Als u in aanmerking komt, stuur ons dan een verzoek om deel te nemen aan de overgangsregeling. Gebruik hiervoor het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief overgangsregeling voor oldtimers.

Als u nu het normale tarief betaalt dan gaat de overgangsregeling in op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.Tot dat moment betaalt u dus de normale motorrijtuigenbelasting.

Ik wil niet gebruikmaken van de overgangsregeling, wat moet ik doen?

Als u een rekening voor de overgangsregeling ontvangt, is het voldoende om deze niet te betalen. U moet daarna weer volledig motorrijtuigenbelasting betalen voor uw motorrijtuig. Als u wilt deelnemen kan dat pas per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.

Mijn oldtimer is een personenauto op LPG. Kan ik gebruikmaken van de overgangsregeling?

Uw personenauto op LPG komt niet in aanmerking voor de overgangsregeling. U kunt alleen gebruikmaken van de overgangsregeling, als u de LPG-installatie uit uw motorrijtuig verwijdert, of laat verwijderen. Daarna moet u uw motorrijtuig laten keuren.

Mijn oldtimer wordt binnenkort 40 jaar. Moet ik vrijstelling aanvragen?

Is uw oldtimer een personenauto, bestelauto of motor? Dan hoeft u niets te doen. Wij sturen u een brief waarin staat dat u vrijstelling hebt.

Is uw oldtimer een vrachtauto of autobus? Dan moet u wel een verzoek doen voor vrijstelling. Dat kan met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting vrijstelling. Bij dit verzoek moet u een verklaring overleggen waarin staat dat u uw oldtimer niet bedrijfsmatig gebruikt.

Waarop moet ik letten als ik een bestelauto koop?

Als eerste moet u weten dat niet iedere auto die u gebruikt voor vervoer van goederen fiscaal wordt beschouwd als een bestelauto. Lees meer hierover bij Eisen aan ombouw en inrichting.

Beschouwen wij uw auto als een bestelauto? Dan moet u aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het lage tarief voor motorrijtuigenbelasting en de belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm). Meer hier over leest u bij Lager mrb- en bpm-tarief voor ondernemers.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.