Veelgestelde vragen over autobelastingen

Hier vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over motorrijtuigenbelasting (vroeger: wegenbelasting) en belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm).

Motorrijtuigenbelasting betalen

Auto niet meer op naam

Verhuizen uit of naar Nederland

Oldtimers en oldtimervrijstelling

Campers/kampeerauto's

Bestelauto's

Ik wil betalen via automatische incasso. Kunt u mij een machtiging sturen?

Kijk eerst bij Hoe betaal ik mijn motorrijtuigenbelasting? of u een machtigingsformulier nodig hebt.

Naar welk adres stuur ik het machtigingsformulier voor automatische incasso motorrijtuigenbelasting?

Stuur het machtigingsformulier voor automatische incasso motorrijtuigenbelasting naar:

Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Antwoordnummer 21160
6400 ZX Heerlen

Ik heb een machtiging voor automatische incasso afgegeven, maar ik krijg of heb nog wel een rekening. Moet ik die betalen?

Ja, u moet de rekening(en) gewoon betalen. U krijgt vanzelf bericht vanaf welke datum de automatische incasso ingaat.

Ik heb een machtiging voor automatische incasso afgegeven. Vanaf wanneer wordt de motorrijtuigenbelasting afgeschreven?

U krijgt een bevestiging als wij uw machtiging hebben verwerkt. En daarna een brief waarin staat vanaf welke maand wij het bedrag maandelijks rond de 28e van uw rekening afschrijven.

De automatische incasso is niet gelukt, wat nu?

Dan hoeft u niets te doen. Dat geldt ook als u een 'Mededeling afschrijving mislukt of niet uitvoerbaar' hebt ontvangen. Het bedrag wordt de aankomende maand namelijk opnieuw geïncasseerd. Is het de 3e keer dat dit gebeurt? Dan krijgt u een naheffingsaanslag. Ook wordt de automatische incasso stopgezet. In plaats daarvan krijgt u per tijdvak van 3 maanden een rekening van ons.

Ik ben mijn betalingskenmerk kwijt, wat nu?

Gebruik de Zoekhulp betalingskenmerk om het betalingskenmerk te vinden.

Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer voor de motorrijtuigenbelasting?

Dat hangt ervan af of u betaalt via automatische incasso of met een rekening. Lees meer bij Rekeningnummer wijzigen voor de motorrijtuigenbelasting - hoe doe ik dat?

Ik heb te veel motorrijtuigenbelasting betaald, wat nu?

Hebt u uw motorrijtuig verkocht of geschorst? En hebt u vóór de verkoop of schorsing een rekening gekregen? Betaal deze dan altijd. Belasting die u te veel hebt betaald, krijgt u automatisch terug. Maar bedragen van € 5 of minder betalen wij niet terug.

Let op!

Maakt u gebruik van de overgangsregeling voor oldtimers? Dan krijgt u geen teruggaaf van belasting bij verkoop, sloop, schorsing, vrijstelling in de loop van het jaar, diefstal of bij export van uw oldtimer.

Wat is het rekeningnummer van de Belastingdienst?

Ons rekeningnummer is: NL86INGB0002445588.

Hoeveel motorrijtuigenbelasting moet ik betalen?

U kunt met de rekenhulp Motorrijtuigenbelasting berekenen uitrekenen hoeveel motorrijtuigenbelasting u moet betalen.

Wilt u weten welk bedrag aan motorrijtuigenbelasting u nog hebt openstaan, bel dan de BelastingTelefoon Auto. Er is geen online overzicht van uw openstaande rekening(en).

Ik heb geen rekening motorrijtuigenbelasting gekregen, maar wel een naheffingsaanslag. Wat nu?

U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u uw motorrijtuigenbelasting op tijd betaalt. Hebt u geen rekening gekregen? Dan moet u zelf zorgen dat de betaling binnen 30 dagen na het begin van het tijdvak is bijgeschreven op een rekening van de Belastingdienst. Betaalt u niet, niet op tijd of niet volledig? Dan kunt u een naheffingsaanslag met een boete krijgen.

Wilt u uw rekening van de motorrijtuigenbelasting voortaan automatisch op tijd betalen? Betaal dan via automatische incasso.

Waarom is het maandelijkse bedrag motorrijtuigenbelasting ineens hoger?

De hoogte van uw motorrijtuigenbelasting kan veranderen. Bijvoorbeeld als u verhuisd bent naar een andere provincie. Of vanwege de jaarlijkse indexering. Als er een nieuw tarief is, kunt u dit vinden op belastingdienst.nl/mrb.

Ik heb de schorsing van mijn auto (of een ander motorrijtuig) opgeheven. Moet ik me weer aanmelden voor motorrijtuigenbelasting?

Wij krijgen een melding van de RDW als de schorsing van uw auto is beëindigd. U gaat weer motorrijtuigenbelasting betalen op dezelfde manier als vóór de schorsingsperiode. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u bij Motorrijtuigenbelasting betalen. En kijk voor meer informatie over motorrijtuigenbelasting en schorsing binnen 1 maand of na 1 maand bij Schorsing opheffen.

Mijn buitenlandse kenteken bestaat niet meer, maar ik moet er toch belasting voor betalen. Wat nu?

Bestaat uw buitenlandse kenteken niet meer of is het overgezet op een Nederlands kenteken? Dan moet u dit doorgeven met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting teruggaaf.

Ik heb mijn motorrijtuig onlangs verkocht. Hoe krijg ik motorrijtuigenbelasting terug?

Als u te veel motorrijtuigenbelasting hebt betaald, krijgt u dit binnen 8 weken terug. Hebt u een belastingschuld op een aanslag die u al had moeten betalen? Dan kunnen wij de teruggaaf verrekenen met die nog openstaande belastingschuld.

Wanneer mag ik mijn auto belastingvrij verkopen als ik een verhuisboedelvrijstelling heb gekregen?

Als u een verhuisboedelvrijstelling hebt gekregen, moet u bij aankomst de auto in Nederland registreren bij de RDW. In het 1e jaar mag u de auto niet verkopen, verhuren of uitlenen.

Als peildatum hiervoor geldt:

  • Voor auto’s van buiten de EU: datum invoeraangifte
  • Voor auto’s uit de EU: datum afgifte vergunning

Verkoopt, verhuurt of leent u de auto wel uit in het 1e jaar, dan moet u alsnog de bpm betalen die u bij invoer niet hoefde te betalen. Na 1 jaar mag u de auto wel belastingvrij verkopen, verhuren of uitlenen.

Ik verhuis naar een ander EU-land en neem mijn auto mee. Ik wil mijn Nederlands kenteken niet meer gebruiken. Kan ik de betaalde bpm terugkrijgen?

Als het kenteken van uw auto is afgegeven op of na 16 oktober 2006, kunt u (een deel van) de betaalde bpm terugvragen. Lees meer bij Teruggaaf bpm bij export gebruikt motorrijtuig.

Ik verhuis van een niet-EU-land naar Nederland. Kan ik de auto of motor die ik daar gekocht heb, belastingvrij invoeren en registreren in Nederland?

Dat mag onder bepaalde voorwaarden. Lees meer bij Voorwaarden en aanvraag Vergunning vrijstelling bpm bij verhuizing binnen de EU.

Kan ik gebruikmaken van de overgangsregeling voor oldtimers?

Controleer dat met het hulpmiddel Overgangsregeling voor oldtimers. Als u in aanmerking komt voor de overgangsregeling, vult u het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief overgangsregeling voor oldtimers in en stuurt dat naar ons op. Het adres staat op het formulier.

De overgangsregeling gaat telkens in op 1 januari van het komende kalenderjaar. Tot dat moment betaalt u dus de normale motorrijtuigenbelasting.

Ik wil niet gebruikmaken van de overgangsregeling, wat nu?

Als u een rekening voor de overgangsregeling krijgt, hoeft u die niet te betalen. U moet dan wel het normale tarief motorrijtuigenbelasting gaan betalen.

De datum eerste toelating van mijn motorrijtuig klopt niet, wat nu?

De RDW registreert de datum eerste toelating van uw motorrijtuig. Bent u het niet eens met deze datum? Kijk voor meer informatie op rdw.nl.

Ik ga mijn oldtimer schorsen. Krijg ik een deel terug van het bedrag dat ik heb betaald?

Als u het normale tarief motorrijtuigenbelasting betaalt voor uw oldtimer, krijgt u bij schorsing de te veel betaalde belasting terug. Maar bedragen van € 5 of minder betalen wij niet terug. Als u gebruikmaakt van de overgangsregeling, krijgt u bij schorsing van uw oldtimer geen belasting terug.

Kan ik voor mijn oldtimer een automatische incasso aanvragen?

Maakt u met uw oldtimer gebruik van de overgangsregeling? Dan kunt u niet betalen via automatische incasso. U moet de motorrijtuigenbelasting betalen met de rekening die wij u sturen.

Betaalt u voor een ander motorrijtuig al via automatische incasso? En gaat u voor uw oldtimer volledig motorrijtuigenbelasting betalen? Dan hoeft u ons niet opnieuw voor uw oldtimer te machtigen. U betaalt de motorrijtuigenbelasting voor uw oldtimer dan ook via automatische incasso. Er is 1 uitzondering: als u voor uw andere motorrijtuig een specifieke machtiging hebt afgegeven die alleen voor dát motorrijtuig geldt, dan moet u wel een machtigingsformulier bij ons aanvragen.

Moet u voor uw oldtimer het normale tarief motorrijtuigenbelasting betalen? En betaalt u niet voor een ander motorrijtuig al via automatische incasso? Dan kunt u ons machtigen om het bedrag voor uw oldtimer automatisch van uw rekening af te schrijven.

Ik heb mijn rekening voor de overgangsregeling voor oldtimers niet, niet volledig of te laat betaald. Wat nu?

Dan moet u het normale tarief betalen voor uw oldtimer. Wij sturen u in de loop van januari een rekening met het normale tarief voor de motorrijtuigenbelasting.

Wilt u gebruikmaken van de overgangsregeling voor oldtimers? Dan moeten wij uw betaling vóór 1 januari volledig hebben ontvangen.

Hebt u uw rekening voor de overgangsregeling gedeeltelijk of te laat betaald? Dan storten wij het bedrag dat u voor de overgangsregeling hebt betaald automatisch terug op uw rekening.

Ik maak gebruik van de overgangsregeling. Als ik mijn oldtimer verkoop, krijg ik dan een deel van het betaalde bedrag terug?

Nee. Het bedrag dat u voor de overgangsregeling betaalt, hoort bij het motorrijtuig. U kunt dit bedrag verrekenen met de nieuwe eigenaar.

Ik maak gebruik van de overgangsregeling, maar ik heb me in de loop van het jaar bedacht. Wat nu?

U betaalt dan met terugwerkende kracht het normale tarief motorrijtuigenbelasting voor uw motorrijtuig:

  • vanaf 1 januari, of
  • vanaf de datum tenaamstelling als u de oldtimer in de loop van het jaar op uw naam hebt gezet

Geef dit aan ons door met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief overgangsregeling voor oldtimers.

Mijn oldtimer is een personenauto die niet op benzine rijdt. Kan ik gebruikmaken van de overgangsregeling?

Nee. U kunt alleen gebruikmaken van de overgangsregeling als uw brandstofinstallatie uitsluitend bestemd is om op benzine te rijden. Dus u moet bijvoorbeeld de brandstofinstallatie uit uw personenauto verwijderen of laten verwijderen en overgaan op benzine als brandstof. Daarna moet u uw motorrijtuig laten keuren bij de RDW.

Mijn oldtimer wordt binnenkort 40 jaar. Moet ik vrijstelling aanvragen?

Is de datum eerste ingebruikname van uw oldtimer 40 jaar geleden én is uw oldtimer een personenauto, bestelauto of motor? Dan hoeft u niets te doen. Wij sturen u een brief waarin staat dat u vrijstelling hebt. Is uw oldtimer een vrachtauto of autobus? Dan moet u vrijstelling aanvragen met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting vrijstelling.

Wanneer krijg ik reactie op mijn aanvraag van het bijzonder tarief voor kampeerauto’s?

Hebt u het kampeerautotarief aangevraagd? Dan krijgt u ongeveer 3 weken na ontvangst een ontvangstbevestiging. En binnen 8 weken na ontvangst onze reactie op uw aanvraag.

Waarop moet ik letten als ik een bestelauto koop?

Niet iedere auto die u gebruikt voor vervoer van goederen is voor de belasting een bestelauto. Lees meer hierover bij Eisen aan ombouw en inrichting van bestelauto’s.

Is uw auto fiscaal gezien een bestelauto? Dan moet u aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het lage tarief motorrijtuigenbelasting en bpm. Lees meer bij Bestelautotarief voor ondernemers.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.