Bestelautotarief motorrijtuigenbelasting voor ondernemers

U betaalt minder motorrijtuigenbelasting als u uw bestelauto gebruikt voor uw onderneming.

Voorwaarden bestelautotarief motorrijtuigenbelasting voor ondernemers

U betaalt een lager tarief voor uw bestelauto, als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • U bent ondernemer voor de omzetbelasting en u hebt een btw-nummer.
  • De bestelauto staat op uw naam, en u bent de (rechts)persoon aan wie het btw-nummer is toegekend.
  • U gebruikt de bestelauto meer dan bijkomstig voor uw onderneming. Dit betekent dat u uw bestelauto voor meer dan 10% van de jaarlijks verreden kilometers voor uw onderneming gebruikt.

Wij passen het lage tarief voor ondernemers automatisch toe, als u bij ons als ondernemer voor de omzetbelasting geregistreerd bent.

Bent u ondernemer en is het lagere bestelautotarief niet automatisch toegepast? Stuur dan een brief naar de Belastingdienst/Centrale administratieve processen, Postbus 10013, 7301 GA Apeldoorn.

Geef veranderingen aan ons door

Betaalt u het lagere bestelautotarief voor ondernemers, maar verandert er iets in uw situatie? Geef dit dan aan ons door met het formulier Aanvullende aangifte motorrijtuigenbelasting - gegevens motorrijtuig wijzigen.

Geef de volgende wijzigingen altijd direct door:

  • U gebruikt uw bestelauto niet meer, of niet meer in voldoende mate voor uw onderneming.
  • Uw bestelauto voldoet niet meer aan de inrichtingseisen voor een bestelauto
    Dit heeft mogelijk ook gevolgen voor de bpm (zie hiervoor de ondernemersregeling bpm).

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.