Bestelautotarief voor gehandicapte personen

U betaalt minder motorrijtuigenbelasting als u uw bestelauto gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte persoon.

Voorwaarden lager bestelautotarief voor gehandicapte personen

U betaalt een lager tarief voor uw bestelauto, als u en de bestelauto voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 • De bestelauto is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte persoon.
 • De gehandicapte persoon is aangewezen op een bestelauto voor het vervoer van zichzelf in de cabine.
 • Gelijktijdig met de gehandicapte persoon vervoert de bestelauto een niet-opvouwbare rolstoel of ander hulpmiddel van deze persoon. Met een ander hulpmiddel bedoelen we een hulpmiddel dat door de handicap noodzakelijk is. Dat hulpmiddel moet zo groot en zwaar zijn, dat de gehandicapte persoon voor vervoer is aangewezen op een bestelauto.
 • De bestelauto voldoet aan de inrichtingseisen voor bestelauto's.
 • Voor de meeste bestelauto's geldt als inrichtingseis dat ze standaard zijn voorzien van een vaste wand tussen de cabine en de laadruimte. Is de vaste wand aangepast of verwijderd om een persoon met rolstoel in staat te stellen via de laadruimte in de cabine plaats te nemen? Dan kunnen wij voor deze aanpassing een uitzondering maken. U moet dan extra bewijsstukken meesturen bij uw verzoek. Welke dat zijn, hangt af van de datum eerste toelating van uw bestelauto:
  • datum eerste toelating vóór 1 juli 2005: een ontheffing voor het plaatsen van een tussenschot
   De ontheffing vraagt u schriftelijk aan. Stuur uw brief naar:

   Belastingdienst
   Postbus 2710
   6401 DE Heerlen
  • datum eerste toelating op 1 juli 2005 of later: een (eigen) verklaring, ombouwtekening en ombouwnota
 • De bestelauto wordt alleen:
  • gebruikt voor het vervoer van een gehandicapte persoon
  • gebruikt door de gehandicapte persoon en zijn inwonende gezinsleden voor persoonlijk gebruik
 • Als het kenteken van de bestelauto op naam van iemand anders staat dan de gehandicapte persoon, dan mogen die ander en zijn inwonende gezinsleden de bestelauto gebruiken voor persoonlijk gebruik.
 • Het verzoek voor het lagere bestelautotarief moet voor het begin van de periode waarover u belasting betaalt bij ons binnen zijn. Gebruik hiervoor het formulier 'Verzoek motorrijtuigenbelasting bestelautotarief voor gehandicapte personen'.
 • Als de bestelauto op naam van iemand anders dan de gehandicapte persoon staat, moeten de gehandicapte persoon en die ander een gezamenlijk verzoek doen voor het toepassen van het lage tarief voor de motorrijtuigenbelasting.
 • Het lagere tarief voor de motorrijtuigenbelasting geldt voor 1 bestelauto per gehandicapte persoon.

Geef veranderingen aan ons door

Betaalt u het lagere bestelautotarief voor gehandicapte personen, maar verandert er iets aan uw situatie? Of voldoet uw bestelauto niet meer aan de voorwaarden voor dit tarief? Geef dit dan aan ons door met het formulier Aanvullende aangifte motorrijtuigenbelasting - gegevens motorrijtuig wijzigen.

Overlijdt de persoon met een handicap? Geeft u dat dan zo snel mogelijk aan ons door. Ook als de tenaamstelling van de bestelauto verandert, moet u dat in uw brief zetten. Dat kan dus niet met het formulier. U kunt uw brief sturen naar:

Belastingdienst/Centrale administratieve processen
Team Verzoeken
Postbus 10013
7301 GA Apeldoorn

Overlijden gehandicapte persoon

Als een gehandicapte persoon overlijdt, kunnen wij het lage bestelautotarief nog 4 kwartalen na het lopende kwartaal toepassen. Vanaf het 5e kwartaal na het overlijden geldt dan het normale tarief voor de bestelauto. Het lage tarief blijft alleen gelden als 1 van de volgende situaties van toepassing is:

 • De bestelauto stond op het moment van overlijden op naam van de gehandicapte persoon. Na het overlijden zet een inwonend gezinslid uit het gezin van de gehandicapte persoon de bestelauto op diens eigen naam. En dit blijft minimaal 4 kwartalen zo.
 • De bestelauto stond op het moment van overlijden op naam van een ander dan de gehandicapte persoon. En de bestelauto blijft minimaal 4 kwartalen op naam van die ander staan.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.