Vrachtauto

Vrachtauto’s zijn alle motorrijtuigen die geen personenauto, bestelauto, motor of autobus zijn, met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg. De toegestane maximummassa van een vrachtauto bestaat uit het ledig gewicht van de vrachtauto plus het laadvermogen van de vrachtauto. De toegestane maximummassa van de vrachtauto staat op uw kentekenbewijs of kentekencard.

Hebt u een vrachtauto die is ingericht voor personenvervoer? Dan is dit voor de motorrijtuigenbelasting een personenauto. Dit is het geval als de ruimte voor personenvervoer groter is dan de laadruimte en er extra zitplaatsen voor personen zijn aangebracht. Met extra zitplaatsen bedoelen wij niet de zitplaatsen voor de bestuurder en bijrijders.

Let op!

Bevestigingspunten voor een zitplaats gelden ook als zitplaats.

Aanhangwagens

Een aanhangwagen is voor de motorrijtuigenbelasting een voertuig dat door een vrachtauto wordt getrokken. Ook een oplegger is een aanhangwagen. Koppelt u uw aanhangwagen met een vrachtauto met een Nederlands kenteken? Dan betaalt u voor die aanhangwagen niet apart motorrijtuigenbelasting.

Vrachtauto met koppelinrichting

Hebt u een vrachtauto met koppelinrichting? Dan is de motorrijtuigenbelasting die u moet betalen niet alleen afhankelijk van de toegestane maximummassa van uw vrachtauto. Maar ook van de hoogste toegestane maximummassa van een aanhangwagen die u aan uw vrachtauto kunt koppelen. Het maakt niet uit of uw vrachtauto werkelijk een aanhangwagen trekt. De aanwezigheid van de koppelinrichting bepaalt de hoogte van de motorrijtuigenbelasting. U betaalt dus motorrijtuigenbelasting voor de combinatie van een vrachtauto (met koppelinrichting) en de mogelijke aanhangwagen. Dat geldt ook als u minder aanhangwagens dan vrachtauto’s hebt, zodat u maar een paar combinaties kunt laten rijden.

Teruggaaf motorrijtuigenbelasting

Toch kunt u in dit soort situaties soms motorrijtuigenbelasting terugkrijgen. U moet dan eerst een vergunning voor een bedrijfsvoertuigenpark bij ons aanvragen. Als deze is verleend, kunt u later om teruggaaf vragen. Het bedrag dat u terugkrijgt, is afhankelijk van de samenstelling van uw bedrijfsvoertuigenpark.

Hoeveel betaal ik?

De motorrijtuigenbelasting die u voor uw vrachtauto moet betalen, staat in de tabellen bij Motorrijtuigenbelasting vrachtauto.

Let op!

Als u een vrachtauto(combinatie) hebt, moet u naast motorrijtuigenbelasting meestal ook belasting zware motorrijtuigen (bzm) betalen. U betaalt alleen bzm als u uw vrachtauto(combinatie) op de autosnelweg wilt gebruiken en voldoet aan beide volgende voorwaarden:

  • De vrachtauto(combinatie) is bestemd voor, of wordt gebruikt voor goederenvervoer. Onder goederenvervoer valt ook het vervoer (levende) dieren.
  • De toegestane maximummassa van de vrachtauto(combinatie) is 12.000 kg of meer.

Vrachtauto met buitenlands kenteken binnen de EU

Is een vrachtauto of vrachtautocombinatie bedoeld voor het vervoer van goederen? Of wordt hij uitsluitend hiervoor gebruikt? En heeft uw vrachtauto of vrachtautocombinatie een buitenlands kenteken van een ander EU-land? Dan betaalt u belasting in dat EU-land.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.