Ik heb een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting gekregen - waarom?

In de volgende gevallen kunt u een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting (vroeger: wegenbelasting) krijgen:

  • Wij hebben uw betaling niet, niet volledig of te laat ontvangen.
  • Uw automatische incasso is later ingegaan dan u dacht en u hebt de rekening motorrijtuigenbelasting niet betaald.
  • U hebt geen of onjuist aangifte motorrijtuigenbelasting gedaan voor een buitenlands kenteken of bij veranderingen aan uw motorrijtuig.
  • U hebt uw auto verkocht, maar nog niet alle motorrijtuigenbelasting betaald.
  • U dacht dat u te veel motorrijtuigenbelasting hebt betaald en u hebt een bedrag teruggeboekt.

Moet ik de naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting betalen?

In onder andere de situaties die hierboven staan, moet u de naheffingsaanslag gewoon betalen. Maar misschien kunt u uitstel van betaling krijgen of een betalingsregeling. Meer daarover leest u bij Ik kan mijn motorrijtuigenbelasting niet betalen.

Wanneer krijg ik een boete?

Of u een boete krijgt, hangt af van uw situatie.

Geen aangifte gedaan, of bijvoorbeeld onjuist aangifte motorrijtuigenbelasting gedaan

In de volgende situaties krijgt u een naheffingsaanslag en een boete:

  • U voldoet niet aan de voorwaarden (bijvoorbeeld voor een (bijzonder) tarief of vrijstelling, terwijl u er wel gebruik van maakt).
  • U hebt geen, of onjuist aangifte motorrijtuigenbelasting gedaan.
  • U maakt gebruik van de weg tijdens een schorsing.
  • U hebt geen aanvullende aangifte gedaan nadat er iets is veranderd aan uw motorrijtuig, bijvoorbeeld het gewicht of de brandstof. Lees meer bij Veranderingen aan mijn motorrijtuig.

De boete is even hoog als het bedrag aan belasting dat u niet hebt betaald, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514.
Sinds 1 juli 2023 gelden andere regels. Dit geldt voor naheffingsaanslagen met datum 1 juli 2023 of later. De boete is dan de helft van het bedrag aan belasting dat u niet hebt betaald, met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.514.

Motorrijtuigenbelasting niet, niet volledig of te laat betaald

Betaalt u uw motorrijtuigenbelasting niet, niet volledig of te laat? Dan registreren wij dat als verzuim. Wij sturen u een naheffingsaanslag voor het bedrag dat u te weinig hebt betaald. En misschien een 'boetebeschikking' (boete). U krijgt dus niet meteen een boete. Maar ieder verzuim blijft wel 1 jaar geregistreerd staan bij ons.

Hebt u 1 verzuim en betaalt u binnen 1 jaar opnieuw te laat? Dan krijgt u een boete van € 55. Betaalt u te weinig of betaalt u niet? Dan krijgt u een naheffingsaanslag voor het bedrag dat u niet hebt betaald. En misschien krijgt u een boete van € 55. Het maakt niet uit hoe hoog het bedrag van de naheffingsaanslag is.

In uitzonderlijke gevallen kan een verzuimboete oplopen tot maximaal € 5.514 per verzuim. Bijvoorbeeld als u stelselmatig de motorrijtuigenbelasting niet, niet volledig of te laat betaalt.

Bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting

Hebt u het hele bedrag van uw motorrijtuigenbelasting betaald, maar niet het juiste betalingskenmerk gebruikt? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de naheffingsaanslag bezwaar maken. U moet dan wel aantonen dat u op tijd het hele bedrag hebt betaald op 1 van onze rekeningnummers. Bijvoorbeeld met een kopie van uw bankafschrift of van het stortingsbewijs van uw bank.
U maakt bezwaar tegen de naheffingsaanslag met het formulier Bezwaar motorrijtuigenbelasting. Of stuur ons een brief. U vindt het adres op de naheffingsaanslag. Zet in uw brief altijd de reden van uw bezwaar, het kenmerk van de naheffingsaanslag, uw naam en uw handtekening.

Als u bezwaar maakt, proberen wij het bedrag alsnog bij het juiste betalingskenmerk te zetten. Als dat niet meer kan, gebruiken we het bedrag voor een aanslag die u al had moeten betalen. Of we storten het geld terug op uw rekening.

Is er iets anders aan de hand?

Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen over motorrijtuigenbelasting. Wilt u weten welke rekeningen motorrijtuigenbelasting u nog moet betalen? Bel dan de BelastingTelefoon Auto. Houd uw burgerservicenummer (bsn) en uw kenteken bij de hand. Dan kunnen we u sneller helpen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.