Motorrijtuigenbelasting betalen via automatische incasso of met rekening

U kiest zelf hoe u de motorrijtuigenbelasting (vroeger: wegenbelasting) betaalt. Dat kan:

 • per maand met een automatische incasso
  Het bedrag wordt rond de 28e van de maand afgeschreven.
 • per kwartaal met een rekening

Hieronder leest u daar meer over.

 • Motorrijtuigenbelasting betalen via automatische incasso

  In de volgende situaties hoeft u geen machtigingsformulier aan te vragen:

  • U hebt onlangs een motorrijtuig op uw naam gezet én u hebt in het verleden geen machtiging afgegeven voor een automatische incasso motorrijtuigenbelasting.
   In dat geval krijgt u binnen een aantal weken vanzelf een machtigingsformulier van ons. De rekening(en) voor motorrijtuigenbelasting die u in de tussentijd krijgt, moet u nog wel betalen. De automatische incasso gaat namelijk pas in na afloop van het tijdvak waarvoor wij u altijd een rekening stuurden.
  • U hebt onlangs een motorrijtuig gekocht en u betaalt al via automatische incasso voor uw vorige motorrijtuig.
   Dan gaat de automatische incasso vanzelf over op het motorrijtuig dat u hebt gekocht. Er is 1 uitzondering. Als u voor uw vorige motorrijtuig een specifieke machtiging hebt afgegeven die alleen voor dát motorrijtuig geldt, moet u wel een machtigingsformulier bij ons aanvragen.

  Gelden deze situaties niet voor u? Vraag dan een machtigingsformulier aan.

  Machtigingsformulier aanvragen

  Een machtigingsformulier voor automatische incasso vraagt u aan via de BelastingTelefoon Auto: 0800 - 0749. Vul het formulier in en stuur het op. Hiermee geeft u de Belastingdienst toestemming om de motorrijtuigenbelasting maandelijks van uw rekening af te schrijven. De verwerking van uw machtiging duurt ongeveer 3 weken. De rekening(en) voor motorrijtuigenbelasting die wij u in de tussentijd sturen, moet u nog wel betalen. U krijgt een bevestiging als wij uw machtiging hebben verwerkt. En daarna een brief met het bedrag dat we maandelijks rond de 28e van uw rekening afschrijven en vanaf welke maand we dit doen.

  Let op!

  U kunt uw motorrijtuigenbelasting niet betalen via een automatische incasso als u gebruikmaakt van de overgangsregeling voor oldtimers.

  Sinds 1 juni 2023 kunt u de motorrijtuigenbelasting voor uw vrachtauto wel betalen via automatische incasso. U moet de machtiging dan wel op of na 1 juni 2023 ondertekend opsturen naar de Belastingdienst. Hebt u 1 of meer vrachtauto's? Dan sturen wij u in, of na de 2e week van juni een brief met informatie over de automatische incasso. En daarna een machtigingsformulier waarmee u de automatische incasso aanvraagt.

  Hoeveel betaal ik automatisch per maand?

  Bereken uw motorrijtuigenbelasting per 3 maanden met het hulpmiddel Motorrijtuigenbelasting berekenen. Deel de uitkomst door 3 en u hebt het bedrag dat wij iedere maand automatisch van uw rekening afschrijven. Wij ronden de maandbedragen af op hele euro’s. Daarom kunnen deze bedragen onderling iets verschillen.

  Ik heb te veel of te weinig betaald

  Hebt  u via automatische incasso te veel betaald? Dan storten wij de te veel betaalde motorrijtuigenbelasting terug op het bij ons bekende rekeningnummer. Hebt u te weinig betaald? Dan  schrijven wij dat bedrag automatisch af bij de eerstvolgende incasso.

  Ik heb een nieuw rekeningnummer met Overstapservice

  Wisselt u van bank en maakt u gebruik van de Overstapservice? Dan hoeft u geen nieuwe automatische incasso aan te vragen. Wij krijgen het nieuwe rekeningnummer van uw nieuwe bank en schrijven de termijnbedragen automatisch af van het nieuwe rekeningnummer.

  Ik heb een nieuw rekeningnummer zonder Overstapservice

  Wisselt u van bank en maakt u geen gebruik van de Overstapservice van uw bank? Belt u dan de BelastingTelefoon Auto: 0800 - 0749 om een machtigingsformulier voor de automatische incasso aan te vragen. Vul het formulier in en stuur het op. U krijgt een bevestiging zodra wij uw nieuwe machtiging hebben geregistreerd.

  Mijn betaling is gestorneerd

  Hebt u het geïncasseerde bedrag teruggeboekt? Of konden wij het bedrag niet van uw bankrekening afschrijven? Dan is er sprake van stornering. U hoeft niets te doen. Het bedrag wordt de eerstvolgende mogelijkheid opnieuw geïncasseerd.

  Bij de 3e stornering krijgt u een naheffingsaanslag zonder boete over de motorrijtuigenbelasting die u nog moet betalen. En de automatische incasso voor het betreffende kenteken vervalt.

  Zo voorkomt u een boete

  Door op tijd het hele bedrag te betalen, voorkomt u dat u een boete moet betalen. Ook als u bijvoorbeeld uw motorrijtuig al hebt verkocht. Wat u te veel betaalt, krijgt u automatisch terug. Behalve als de teruggaaf € 5 of minder is.

 • Motorrijtuigenbelasting betalen met rekening

  U kunt uw motorrijtuigenbelasting betalen met een rekening die wij u sturen. U betaalt dan per tijdvak van 3 maanden. De datum waarop dit tijdvak begint, hangt af van de afgiftedatum van uw kentekenbewijs of kentekencard.

  Voorbeeld

  De afgiftedatum van uw kentekencard is 20 mei. Als u per 3 maanden betaalt, beginnen de tijdvakken telkens op 20 mei, 20 augustus, 20 november en 20 februari.

  Op de rekening staat:

  • de periode waarover u betaalt
  • het bedrag dat u moet betalen
  • de uiterste betaaldatum

  Wilt u weten hoeveel u per 3 maanden gaat betalen? Gebruik dan het hulpmiddel Motorrijtuigenbelasting berekenen.

  Bent u uw rekening, aanslag of betalingskenmerk kwijt?

  U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u uw motorrijtuigenbelasting op tijd betaalt. Ook als u geen rekening hebt gekregen of de rekening kwijt bent. U moet dan zelf zorgen dat de betaling binnen 30 dagen na het begin van het tijdvak is bijgeschreven op een rekening van de Belastingdienst.

  Voor een zoekgeraakte rekening of aanslag belt u de BelastingTelefoon Auto.

  Wilt u het betalingskenmerk weten? Gebruik dan de zoekhulp betalingskenmerk.

  Ik heb te veel betaald

  Hebt u uw motorrijtuig verkocht of geschorst en hebt u vóór de verkoop of schorsing een rekening gekregen? Betaal deze dan altijd. De belasting die u te veel hebt betaald, krijgt u automatisch terug. Bedragen van € 5 of minder betalen wij niet terug.

  Let op!

  Maakt u gebruik van de overgangsregeling voor oldtimers? Dan krijgt u geen teruggaaf van belasting bij verkoop, sloop, schorsing, diefstal of export van uw oldtimer.

  Mijn rekeningnummer is gewijzigd

  Bij Rekeningnummer wijzigen voor de motorrijtuigenbelasting leest u hoe u een ander rekeningnummer aan ons doorgeeft.

  Zo voorkomt u een boete

  Door op tijd het hele bedrag te betalen, voorkomt u dat u een boete moet betalen. Ook als u bijvoorbeeld uw motorrijtuig al hebt verkocht. Wat u te veel betaalt, krijgt u automatisch terug. Behalve als de teruggaaf € 5 of minder is.

 • Motorrijtuigenbelasting betalen vanuit het buitenland

  Verblijft u tijdelijk buiten Nederland en wilt u betalen via automatische incasso? Vraag dan een machtigingsformulier aan bij de BelastingTelefoon Auto: 0800 - 0749 (vanuit het buitenland: +31 55 538 53 74).

  Wilt u niet via automatische incasso betalen? Dan moet u zelf iets regelen. U kunt bijvoorbeeld iemand vragen de rekeningen voor u te betalen. Maar u blijft zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van uw motorrijtuigenbelasting.

  Let op!

  Verblijft u tijdelijk buiten Nederland en neemt u uw motorrijtuig niet mee? Dan kunt u uw motorrijtuig schorsen.

Hebt u een ander rekeningnummer?

Lees bij Rekeningnummer wijzigen voor de motorrijtuigenbelasting hoe u een ander rekeningnummer aan ons doorgeeft.

Bent u uw rekening, aanslag of betalingskenmerk kwijt?

Voor een zoekgeraakte rekening of aanslag belt u de BelastingTelefoon Auto.
Wilt u het betalingskenmerk weten? Gebruik dan de zoekhulp betalingskenmerk.

Openstaande rekeningen

Er is nog geen online overzicht van uw openstaande rekening(en) motorrijtuigenbelasting. Daar werken we wel aan. Wilt u weten hoeveel u nog moet betalen? Bel dan de BelastingTelefoon Auto.

Hybride of elektrisch motorrijtuig

Lees bij Hybride en elektrische motorrijtuigen en motorrijtuigen op waterstof hoe het zit met de motorrijtuigenbelasting.

Bent u grootwagenparkhouder?

Lees dan verder bij Grootwagenparkhouder-regeling voor motorrijtuigenbelasting.

Meer weten?

Kijk op Motorrijtuigenbelasting voor meer informatie.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.