Een motorrijtuig schorsen

Bent u van plan om uw motorrijtuig langere tijd niet te gebruiken? Dan kunt u de tenaamstelling in het kentekenregister schorsen. U kunt kiezen voor een periode van 1, 2 of 3 jaar en de schorsing gaat in op de dag dat u deze aanvraagt. Aan een schorsing zijn kosten verbonden.

Duurt de schorsing een maand? Dan hoeft u die periode geen motorrijtuigenbelasting te betalen, maar mag u ook niet op de openbare weg komen met uw motorrijtuig. Onder de openbare weg vallen ook:

  • paden
  • bermen
  • zijkanten van wegen
  • openbaar toegankelijke parkeerterreinen en parkeergarages

Let op!

Als u de schorsing beëindigt voordat er een maand voorbij is, moet u alsnog belasting betalen over de periode waarin de tenaamstelling in het kentekenregister was geschorst. Wij sturen u dan een naheffingsaanslag. Als de schorsing binnen een maand na het begin daarvan eindigt door het vervallen van de tenaamstelling in het kentekenregister, hoeft u geen belasting te betalen.

Schorsing aanvragen

U kunt schorsing aanvragen:

  • bij de grotere PostNL-kantoren
    Neem alle delen van uw kentekenbewijs óf uw kentekencard (het nieuwe kentekenbewijs in creditcardformaat) mee, en een geldig legitimatiebewijs.
  • online via rdw.nl met uw DigiD
    Lees eerst de voorwaarden voor schorsing op de website van de RDW.

Ik heb te veel of te weinig betaald

Hebt u uw motorrijtuig geschorst, en hebt u daarvóór nog een acceptgiro ontvangen? Betaal deze dan altijd. De belasting die u te veel hebt betaald vanaf het moment dat de tenaamstelling in het kentekenregister geschorst is, krijgt u automatisch terug. Dit geldt ook wanneer u via automatische incasso betaalt. Bedragen van € 5 of minder worden niet terugbetaald.

Let op!

Maakt u gebruik van de overgangsregeling voor oldtimers? Dan krijgt u geen teruggaaf van belasting bij schorsing van uw oldtimer.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.