Een motorrijtuig schorsen

Bent u van plan om uw motorrijtuig langere tijd niet te gebruiken? Dan kunt u de tenaamstelling in het kentekenregister schorsen. U kunt kiezen voor een periode van 1, 2 of 3 jaar en de schorsing gaat in op de dag dat u deze aanvraagt. Aan een schorsing zijn kosten verbonden.

Tijdens de schorsing hoeft u geen motorrijtuigenbelasting te betalen, maar mag u ook niet op de openbare weg komen met uw motorrijtuig. Onder de openbare weg vallen ook:

  • paden
  • bermen
  • zijkanten van wegen
  • openbaar toegankelijke parkeerterreinen en parkeergarages

Schorsing eindigt binnen 1 maand

Als u de schorsing beëindigt voordat er 1 maand voorbij is, moet u alsnog motorrijtuigenbelasting betalen over de periode waarin de tenaamstelling in het kentekenregister was geschorst. Wij sturen u dan een naheffingsaanslag. Als de schorsing binnen 1 maand na het begin daarvan eindigt door het vervallen van de tenaamstelling in het kentekenregister, hoeft u geen motorrijtuigenbelasting te betalen.

Schorsing aanvragen

U kunt schorsing aanvragen:

  • bij een kentekenloket, RDW-keuringsstation of RDW-balie
    Neem een geldig legitimatiebewijs mee, het tenaamstellingsbewijs en het overschrijvingsbewijs, of de kentekencard en de tenaamstellingscode.
  • online via rdw.nl met uw DigiD
    Lees eerst de voorwaarden voor schorsing.

Ik heb te veel of te weinig betaald

Hebt u vóór de schorsing van uw motorrijtuig nog een rekening gekregen? Betaal deze altijd. De belasting die u te veel hebt betaald vanaf het moment dat de tenaamstelling in het kentekenregister geschorst is, krijgt u automatisch terug. Dit geldt ook wanneer u via automatische incasso betaalt. Bedragen van € 5 of minder worden niet terugbetaald.

Let op!

Maakt u gebruik van de overgangsregeling voor oldtimers? Dan krijgt u geen teruggaaf van belasting bij schorsing van uw oldtimer.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.