Overzicht vrijstellingen motorrijtuigenbelasting

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt u vrijstelling. Dit betekent dat u geen of minder motorrijtuigenbelasting betaalt.

Oldtimers

De vrijstelling voor oldtimers geldt voor alle motorrijtuigen die minimaal 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Voor vrachtauto's en autobussen geldt deze vrijstelling alleen als u deze niet bedrijfsmatig gebruikt.

Overige vrijstellingen

Voor een aantal motorrijtuigen kunt u vrijstelling aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende motorrijtuigen:

 • een vrachtauto of autobus die ten minste 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen en die niet bedrijfsmatig wordt gebruikt
 • een personenauto, bestelauto of motor die ten minste 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen.
 • motorrijtuigen van de politie
 • motorrijtuigen van de brandweer
 • een ambulance
 • een lijkauto
 • een dierenambulance
 • een vuilniswagen
 • een kolkenzuiger
 • een straatveegwagen,
 • motorrijtuigen voor de  aanleg en het onderhoud van wegen

Vraag deze vrijstelling aan met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting vrijstelling. Hierop staan ook de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Vrijstelling motorrijtuig met buitenlands kenteken

U vraagt vrijstelling aan voor een motorrijtuig met een buitenlands kenteken met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting vrijstelling. Meer hierover leest u in het informatieblad Motorrijtuig met een buitenlands kenteken.

Gedeeltelijke vrijstelling motorrijtuig met rolstoelinstallatie

U vraagt gedeeltelijke vrijstelling aan voor een motorrijtuig met rolstoelinstallatie met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting vrijstelling.

Vrijstelling taxi

U vraagt gedeeltelijke vrijstelling aan voor een taxi met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting vrijstelling taxi.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.