Overzicht vrijstellingen motorrijtuigenbelasting

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, krijgt u vrijstelling. Dit betekent dat u geen of minder motorrijtuigenbelasting betaalt.

Oldtimers

De vrijstelling voor oldtimers geldt voor alle motorrijtuigen die minimaal 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. Voor vrachtauto's en autobussen geldt deze vrijstelling alleen als u deze niet bedrijfsmatig gebruikt.

Overige vrijstellingen

Voor een aantal motorrijtuigen kunt u vrijstelling aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de volgende motorrijtuigen:

 • een vrachtauto of autobus die ten minste 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen en die niet bedrijfsmatig wordt gebruikt
 • een personenauto, bestelauto of motor die ten minste 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen.
 • motorrijtuigen van de politie
 • motorrijtuigen van de brandweer
 • een ambulance
 • een lijkauto
 • een dierenambulance
 • een vuilniswagen
 • een kolkenzuiger
 • een straatveegwagen,
 • motorrijtuigen voor de  aanleg en het onderhoud van wegen

Vraag deze vrijstelling aan met het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting vrijstelling. Hierop staan ook de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Buitenlands kenteken of auto met rolstoelinstallatie

U kunt vrijstelling aanvragen voor een motorrijtuig met een buitenlands kenteken. Meer hierover leest u in het informatieblad Motorrijtuig met een buitenlands kenteken.

U kunt ook een gedeeltelijke vrijstelling aanvragen voor een personen- of bestelauto met een rolstoelinstallatie.

Vrijstelling taxi

Voor taxi's kunt u gebruikmaken van het formulier Verzoek motorrijtuigenbelasting vrijstelling taxi.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.