Ik ben het niet eens met de uitspraak op mijn bezwaar - wat kan ik doen?

U kunt in beroep gaan bij de rechtbank. Dat kan tot en met 6 weken na onze uitspraak op uw bezwaar.

Gaat u in beroep tegen het bedrag van een belastingaanslag? Dan geldt uw beroep automatisch voor alle beschikkingen die staan op de aanslag. U hoeft dus niet apart in beroep te gaan tegen het bedrag van de belastingrente, de revisierente of de betalingskorting, de hoogte van het verzamelinkomen of een eventuele boete.

Hoe gaat u in beroep?

U kunt online in beroep gaan. Ga daarvoor naar rechtspraak.nl en kies voor 'In (hoger) beroep tegen een beslissing van de overheid'. U hebt hiervoor uw DigiD nodig.

Gaat uw beroep over een toeslag? Ga dan naar beroepsprocedure toeslagen starten.

U kunt ook een brief sturen naar de rechtbank.
Zet in uw brief in elk geval:

 • de datum
 • het aanslag- of beschikkingsnummer van de uitspraak op het bezwaar
 • de redenen waarom u in beroep gaat
 • hoe de aanslag of de beschikking volgens u had moeten luiden
 • uw naam en adres
 • uw handtekening

Binnen welke termijn moet u uw beroep indienen?

Uw beroep moet binnen 6 weken na de datum van de beslissing of de uitspraak op uw bezwaar door de rechtbank zijn ontvangen.

Stuurt u het beroep naar de rechtbank? Dan is het beroep op tijd ingediend, als:

 • u het post vóór het einde van de beroepstermijn, en
 • de rechtbank uw beroep niet later dan 1 week na afloop van de beroepstermijn ontvangt

Wat kost het om in beroep te gaan?

U betaalt kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: de griffierechten. Op rechtspraak.nl vindt u meer informatie over de griffierechten, zodat u weet waar u rekening mee moet houden als u een procedure start.

Uitstel van betaling

Wilt u uitstel van betaling voor het bedrag waarvoor u in beroep gaat? Hier moet u nog wel apart om vragen. Dit doet u met een brief.

Stuur de brief én een kopie van uw beroep naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Naar welke rechtbank moet u uw beroep sturen?

Gaat uw beroep over een toeslag?

Wij vermelden de rechtbank altijd bij de uitspraak op uw bezwaar. Bel de BelastingTelefoon als u die informatie niet hebt.

Woont u in het buitenland? Dan kunt u uw beroep indienen bij:

Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
3500 DA  Utrecht

Gaat uw beroep over belastingen?

Dan bepaalt de provincie waarin u woont of waar uw bedrijf is gevestigd naar welke rechtbank u het beroep moet sturen.

Klik op uw provincie voor het adres van de rechtbank waar u uw beroep naartoe moet sturen.

 • Drenthe
  Rechtbank Noord-Nederland
  Postbus 150
  9700 AD
  Groningen
 • Flevoland
  Rechtbank Noord-Nederland
  Postbus 150
  9700 AD Groningen
 • Friesland
  Rechtbank Noord-Nederland
  Postbus 150
  9700 AD Groningen
 • Gelderland
  Rechtbank Gelderland
  Postbus 9030
  6800 EM Arnhem
 • Groningen
  Rechtbank Noord-Nederland
  Postbus 150
  9700 AD Groningen
 • Limburg
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Postbus 3332
  4800 DH Breda
 • Noord-Brabant
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Postbus 3332
  4800 DH Breda
 • Noord-Holland

  Als u woont in de gemeente Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren of Wijdemeren:

  Rechtbank Gelderland
  Postbus 9030
  6800 EM Arnhem

  Als u in een andere gemeente woont:

  Rechtbank Noord-Holland
  Postbus 1621
  2003 BR Haarlem

 • Overijssel
  Rechtbank Gelderland
  Postbus 9030
  6800 EM Arnhem
 • Utrecht
  Rechtbank Gelderland
  Postbus 9030
  6800 EM Arnhem
 • Zeeland
  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Postbus 3332
  4800 DH Breda
 • Zuid-Holland
  Rechtbank Den Haag
  Postbus 20302
  2500 EH Den Haag
 • U woont in het buitenland

  U kunt uw beroep indienen bij:

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  Postbus 3332
  4800 DH  Breda

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.