Tot welk bedrag is een schenking belastingvrij in 2022?

Dat hangt af van de relatie tussen schenker en ontvanger. En van het doel waarvoor het geld wordt gebruikt. We hebben de schenkingsvrijstellingen 2022 voor u op een rij gezet.

Let op!
In 2021 waren de jaarlijkse belastingvrije bedragen tijdelijk met € 1.000 verhoogd: van € 2.244 naar € 3.244 en van € 5.604 naar € 6.604. Dit is besloten vanwege de coronacrisis.

De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Vanaf 2022 zijn deze vrijstellingen weer lager.

Jaarlijkse vrijstelling

De ontvanger betaalt geen schenkbelasting en hoeft geen aangifte te doen.

Wie schenkt aan wie? Bestedingsdoel Belastingvrij bedrag Voorwaarden
Ouder(s) aan kind

(Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind en een stiefkind.)
Dat beslist het kind zelf € 5.677 Ouders zien wij als 1 schenker. Dit geldt ook als ze zijn gescheiden.
Als partners allebei een schenking krijgen van dezelfde ouder(s) telt dit als 1 schenking.
Kind aan ouder(s)

Grootouder(s) aan kleinkind, of andersom

Oom/tante aan neef/nicht, of andersom

Broer aan zus, of andersom

Geen familie
Dat beslist de ontvanger zelf € 2.274 Partners zien wij als 1 schenker.
Als partners allebei een schenking krijgen van dezelfde persoon, telt dit als 1 schenking.

Eenmalig verhoogde vrijstelling

Deze vrijstelling geldt alleen als de ontvanger op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is of een partner heeft tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.

De ontvanger van de schenking moet aangifte schenkbelasting doen. De aangifte schenkbelasting 2022 is vanaf maart beschikbaar op Mijn Belastingdienst.

Wie schenkt aan wie? Bestedingsdoel Belastingvrij bedrag Voorwaarden
Ouder(s) aan kind

(Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind en een stiefkind.)
Dat beslist het kind zelf € 27.231 Belastingvrij schenken door ouder(s) aan kind
Een dure studie € 56.724
Een eigen woning € 106.671
Kind aan ouder(s)

Grootouder(s) aan kleinkind, of andersom

Oom/tante aan neef/nicht, of andersom

Broer aan zus, of andersom

Geen familie
Een eigen woning € 106.671 Belastingvrij schenken voor een koopwoning

Vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling

Krijgt u een bedrijf geschonken en zet u dat bedrijf voort? Dan kunt u een vrijstelling van schenkbelasting krijgen. Bijvoorbeeld als u het familiebedrijf overneemt van uw ouders. Deze regeling heet de bedrijfsopvolgingsregeling. De vrijstelling is in 2022 maximaal € 1.134.403.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.