Ik heb de verhoogde schenking al eens gebruikt voor een schenking van deze schenker - heb ik nog ergens recht op?

Regel is dat u of uw partner maar 1 keer gebruik mag maken van een verhoogde vrijstelling voor een schenking van dezelfde schenker. Met een verhoogde vrijstelling bedoelen we een belastingvrije schenking voor uw eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking die u vrij mag besteden.

U hebt wel recht op de jaarlijkse vrijstelling in 2023.

Vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt van uw ouder(s) en daarna niet meer?

En krijgt u in 2023 opnieuw een schenking van uw ouder(s)? Dan hebt u geen recht meer op een vrijstelling voor de eigen woning. U hebt alleen recht op de jaarlijkse vrijstelling in 2023 van € 6.035.

Kreeg u in 2022 opnieuw een schenking van uw ouders? Dan had u, naast de jaarlijkse vrijstelling, nog recht op een vrijstelling voor de eigen woning van € 29.493. Hiervoor golden wel voorwaarden.

 • Bekijk de voorwaarden
  • U bent op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar. Of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
  • U gebruikt het geld om:
  • U gebruikt het geld voor uw eigen woning, binnen de gestelde termijn van 3 kalenderjaren. Zo niet, dan moet u ons dit melden. Dat doet u uiterlijk op 31 mei na het laatste jaar waarin u het geld moet gebruiken voor de eigen woning. Over het bedrag dat u niet hebt gebruikt voor de eigen woning, betaalt u dan alsnog schenkbelasting.
  • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.
  • Als wij er om vragen, kunt u aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning. U mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier.
 • Bekijk een voorbeeld
  Voorbeeld

  In 2009 kreeg u van uw ouders een schenking van € 22.760 waarvoor u de verhoogde vrijstelling gebruikte. Daarna hebt u geen verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van uw ouders.

  In 2022 krijgt u € 50.000 van uw ouders om een woning te kopen.

  U hebt in 2022 recht op de jaarlijkse vrijstelling van € 5.677. Daarnaast hebt u nog recht op een vrijstelling van € 29.493 voor de eigen woning (€ 56.724 - € 27.231).

  Over de rest van de schenking betaalt u schenkbelasting. Dus over € 50.000 - € 5.677 - € 29.493 = € 14.830.

Kreeg u de schenking in een ander jaar dan 2022? Ga dan uit van de vrijstellingen in dat jaar. We hebben de bedragen van de afgelopen 5 jaar voor u op een rij gezet:

Jaar Jaarlijkse vrijstelling - ouder(s) aan kind Vrijstelling eigen woning
2023 € 6.035 -
2022 € 5.677 € 29.493
2021 € 6.604 € 29.115
2020 € 5.515 € 28.657
2019 € 5.428 € 28.206

Hoe maakt u gebruik van deze schenkingsvrijstelling voor de eigen woning?

Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting op Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen, ook bij deze belastingvrije schenking.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.