Mocht ik vaker gebruikmaken van de verhoogde vrijstelling bij een schenking van mijn ouders?

Regel is dat u of uw partner maar 1 keer gebruik mag maken van een verhoogde vrijstelling voor een schenking van dezelfde schenker. Maar er was een uitzondering: de aanvullende vrijstelling.

Vanaf 2023 bestaat deze aanvullende vrijstelling niet meer. Hebt u hiervan gebruik gemaakt en wilt u informatie teruglezen? Dat kan op deze pagina.

Wanneer mocht ik gebruikmaken van de aanvullende vrijstelling?

Kreeg u vóór 2010 een schenking van uw ouder(s), dan kon u misschien daarna nog een keer gebruikmaken van de eenmalig verhoogde vrijstelling als u die gebruikt voor de eigen woning. U had dan geen recht op de volledige vrijstelling, maar alleen op een gedeelte. U moest op het moment van de schenkingen wel aan deze voorwaarden voldoen:

 • U bent op het moment van de schenking tussen de 18 en 40 jaar. Of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
 • U gebruikt het geld om:
 • U gebruikt het geld voor uw eigen woning, binnen de gestelde termijn van 3 kalenderjaren. Zo niet, dan moet u ons dit melden. Dat doet u uiterlijk op 31 mei na het laatste jaar waarin u het geld moet gebruiken voor de eigen woning. Over het bedrag dat u niet hebt gebruikt voor de eigen woning, betaalt u dan alsnog schenkbelasting.
 • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.
 • Als wij er om vragen, kunt u aannemelijk maken dat de schenking is betaald en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning. U mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier.

Wilt u weten waar u recht op had?

We hebben de regelingen van 2020 tot en met 2022 voor u op een rij gezet. Kies het jaar waarin u voor het eerst gebruik hebt gemaakt van de aanvullende vrijstelling, om te lezen wat voor u gold:

 • 2020

  Kreeg u vóór 2010 een schenking van uw ouder(s) en in 2020 weer? Dan had u, naast de jaarlijkse vrijstelling, nog recht op een vrijstelling voor de eigen woning van € 28.657. U mocht dit bedrag ook verspreid in 2021 en 2022 ontvangen.

  Voorbeeld

  In 2009 kreeg u van uw ouders een schenking van € 22.760 waarvoor u de verhoogde vrijstelling gebruikte. Daarna hebt u geen verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van uw ouders.

  In 2020 krijgt u € 50.000 van uw ouders om een woning te kopen.

  U had in 2020 recht op de jaarlijkse vrijstelling van € 5.515. Daarnaast had u nog recht op een vrijstelling van € 28.657 voor de eigen woning.

  Over de rest van de schenking betaalde u schenkbelasting. Dus over € 50.000 - € 5.515 - € 28.657 = € 15.828.

 • 2021

  Kreeg u vóór 2010 een schenking van uw ouder(s) en in 2021 weer? Dan had u, naast de jaarlijkse vrijstelling, nog recht op een vrijstelling voor de eigen woning van € 29.115.

  Voorbeeld

  In 2009 kreeg u van uw ouders een schenking van € 22.760 waarvoor u de verhoogde vrijstelling gebruikte. Daarna hebt u geen verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van uw ouders.

  In 2021 kreeg u € 50.000 van uw ouders om een woning te kopen.

  U had in 2021 recht op de jaarlijkse vrijstelling van € 6.604. Daarnaast had u nog recht op een vrijstelling van € 29.115 voor de eigen woning.

  Over de rest van de schenking betaalde u schenkbelasting. Dus over € 50.000 - € 6.604 - € 29.115 = € 14.281.

 • 2022

  Kreeg u vóór 2010 een schenking van uw ouder(s) en in 2022 weer? Dan had u, naast de jaarlijkse vrijstelling, nog recht op een vrijstelling voor de eigen woning van € 29.493.

  Voorbeeld

  In 2009 kreeg u van uw ouders een schenking van € 22.760 waarvoor u de verhoogde vrijstelling gebruikte. Daarna hebt u geen verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van uw ouders.

  In 2022 kreeg u € 50.000 van uw ouders om een woning te kopen.

  U had in 2022 recht op de jaarlijkse vrijstelling van € 5.677. Daarnaast had u nog recht op een vrijstelling van € 29.493 voor de eigen woning.

  Over de rest van de schenking betaalde u schenkbelasting. Dus over € 50.000 - € 5.677 - € 29.493 = € 14.830.

Hoe maakt u gebruik van deze schenkingsvrijstelling voor de eigen woning?

Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting op Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen, ook bij deze belastingvrije schenking.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.