Bewijslast

Wie stelt, bewijst

Stel u voert een aftrekpost op in uw aangifte inkomstenbelasting, zoals hypotheekrente. Of wij stellen uw aangifte inkomstenbelasting niet te kunnen volgen, omdat wij vermoeden dat u meer inkomsten hebt gehad dan u hebt aangegeven. Wie moet dan wat bewijzen? Ook in fiscale aangelegenheden geldt de regel 'wie stelt moet bewijs leveren'. Dat betekent dat u belastingverlagende zaken, zoals hypotheekrente die op uw inkomen in mindering is gebracht, moet bewijzen. En omgekeerd, dat wij moeten bewijzen dat u meer inkomsten hebt gehad dan u hebt aangegeven.

Wij zullen goed bewijs moeten leveren voor onze stellingen. Wij zijn namelijk verplicht om ons werk grondig en zorgvuldig te doen en onze besluiten goed te motiveren. Zo zullen wij uw inkomen niet verhogen alleen maar omdat een hoger inkomen in uw geval aannemelijk is omdat u 'op stand' woont.

Normale verdeling van bewijslast

In veel gevallen kunt u volstaan met het aannemelijk maken van uitgaven en aftrekposten. Dat is een lichtere vorm van bewijs. Hebt u bijvoorbeeld een hogere aftrek van hypotheekrente door een geldlening voor een verbouwing aan uw woning? Dan is normaal gesproken een afschrift van de nota van de aannemer voldoende, als wij vragen naar 'bewijs van de verbouwing'.

Soms is zwaarder bewijs aan de orde. Een bekend voorbeeld daarvan is de zogenaamde sluitende kilometeradministratie. Deze moet u kunnen overleggen bij beperkt privé-gebruik van de auto van de zaak.

Zwaardere bewijslast

Hebt u geen aangifte gedaan? En hebben wij een geschatte aanslag opgelegd? Dan krijgt u met een zwaardere bewijslast te maken. Maakt u bezwaar tegen zo’n aanslag? Dan zult u overtuigend moeten aantonen dat uw inkomen lager is dan wij hebben ingeschat. Dat is in de wet vastgelegd.

Hebt u ons onvoldoende informatie gegeven nadat wij aan u vragen hebben gesteld over uw aangifte?
Of heeft de Belastingdienst gebreken vastgesteld in de administratie van een onderneming?
Dan kan de Belastingdienst u een informatiebeschikking sturen. U krijgt dan nog een laatste gelegenheid om onze vragen te beantwoorden of om de gebreken in de administratie te herstellen. U kunt ook bezwaar maken tegen de informatiebeschikking.

Staat de informatiebeschikking vast (er is geen bezwaar en beroep tegen de informatiebeschikking meer mogelijk), dan geldt de zwaardere bewijslast als u in bezwaar komt tegen de gecorrigeerde aangifte.

Bewijslastverdeling bij de rechter

In procedures voor de rechter bepaalt de belastingrechter wie van de partijen welk bewijs moet leveren. Hij blijft daarbij wel redelijk, zo kijkt hij bijvoorbeeld wie het gemakkelijkst bewijs kan leveren. Hij moet zich wel houden aan wettelijke voorwaarden, zoals bij het eerdere voorbeeld van de geschatte aanslag bij de ontbrekende aangifte.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.