Meningsverschil met de Belastingdienst

Bent u het niet met ons eens? Lees hieronder wat uw mogelijkheden zijn.

Mediation

Bent u betrokken bij een fiscaal geschil of een geschil op douanegebied? Dan kunt u kiezen voor mediation.

Bezwaar, beroep en klacht

Op Bezwaar, beroep en klacht staat wat u kunt doen als u het niet eens bent met een beslissing van ons, of als u ontevreden bent met de manier waarop u door ons bent behandeld.

Bewijslast

Wie moet wat bewijzen? Ook in fiscale aangelegenheden geldt de regel ‘wie stelt moet bewijs leveren’. Zo moet u belastingverlagende zaken bewijzen als bijvoorbeeld hypotheekrente die op uw inkomen in mindering is gebracht. Stellen wij omgekeerd dat u meer inkomsten hebt gehad dan u hebt aangegeven? Dan rust de bewijslast op ons.

Spelregels

Bij het behandelen van uw belastingzaken zullen wij altijd rekening houden met een aantal algemene richtlijnen. Dit noemen we de 'beginselen van behoorlijk bestuur'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.