Mediation als oplossing bij een meningsverschil

Soms loopt het niet zo lekker tussen u en ons.

U bent het bijvoorbeeld niet eens met onze berekening van uw belasting, toeslag of invoerrechten.

Wij zeggen dit, u zegt dat. Kortom: we hebben een meningsverschil.

Meestal is dat op te lossen via de formele weg van bezwaar en beroep. Uw mening en onze mening worden dan vergeleken met wat de wet zegt. En daar komt een antwoord uit.

Maar wat als het niet alleen maar gaat om de uitleg van de wet?

Meningsverschillen gaan lang niet altijd alléén maar over wetten en regels

Soms gaan ze ook over hoe wij met u omgaan bij het toepassen van die wetten en regels.

U vindt bijvoorbeeld dat wij niet netjes hebben gehandeld bij een controle of onderzoek.

Of u hebt het gevoel dat we niet goed naar u luisteren bij de behandeling van uw bezwaar.

Bij geschillen waarbij het óók gaat om de onderlinge relatie, kan mediation een oplossing zijn

Want mediation houdt in dat u en wij samen tot een oplossing komen.

Onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator.

Mediation verloopt snel, levert maatwerk en is kosteloos. En als er meer meningsverschillen zijn, kunnen die mee worden genomen tijdens de mediationgesprekken.

Nadat de mediation is afgerond, wordt een vaststellingsovereenkomst gemaakt. Daarin staat waar we het met elkaar over eens zijn geworden.

Maar ook waar we het nog niet over eens zijn.

Liep er al een juridische procedure? Bijvoorbeeld een bezwaar of beroep? Dan gaat de afhandeling daarvan alleen verder op de onderdelen waar we het nog niet over eens zijn. Dat scheelt tijd.

Anders kunt u voor de overgebleven punten alsnog een juridische procedure starten. Dat kan met een bezwaar dat u na de mediation aanvult voor de overgebleven punten. Dien dat bezwaar wel op tijd in. Hoelang u daarvoor de tijd hebt, staat op de beslissing waar u het niet mee eens bent.

Als u denkt dat in uw situatie mediation kan helpen, bel dan de BelastingTelefoon

Onze medewerker noteert dan uw gegevens en u wordt binnen 48 uur teruggebeld door een mediationcoördinator.

Kijk welk telefoonnummer u moet bellen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.