Wat is schenken op papier?

Bij een schenking op papier legt u op papier vast dat u iemand over een bepaalde tijd een bedrag geeft. Bijvoorbeeld omdat u het geld nu nog niet kunt missen. Of omdat het 'vastzit' in uw huis. Een schenking op papier heet in notariële akten vaak een 'schuldigerkenning uit vrijgevigheid'.

Als u zich aan een aantal regels houdt, kan schenken op papier voordelig zijn. Daarom maken vooral ouders hiervan gebruik om hun vermogen over te dragen op hun kinderen. Het bedrag dat de ouders op papier schenken, telt namelijk niet mee met hun erfenis. De kinderen betalen daardoor minder erfbelasting.

De schenkers moeten wel zorgen dat zij:

  • de schenking door een notaris laten vastleggen, dat moet bij elke volgende schenking opnieuw
  • over het geschonken bedrag elk jaar minstens 6% rente betalen aan de ontvanger
    U moet rente betalen, omdat wij de schenking op papier zien als een schuld. De ontvanger heeft uw schenking als het ware direct weer aan u terug geleend.

Wel aangifte schenkbelasting doen

De ontvanger moet aangifte schenkbelasting doen van het bedrag van de schenking op papier, als:

  • het bedrag hoger is dan € 6.633 als u de schenking van uw ouders krijgt
  • het bedrag hoger is dan € 2.658 als u de schenking van iemand anders krijgt

Aangifte schenkbelasting doen kan online op Mijn Belastingdienst.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

De schenker en de ontvanger geven een schenking op papier allebei op in de aangifte inkomstenbelasting

Omdat uw schenking een schuld is, geeft u die op in uw aangifte inkomstenbelasting. U betaalt daardoor als schenker minder belasting over uw vermogen. U gaat daarbij uit van de waarde van de schuld op 1 januari.

De ontvanger vult het bedrag van de schenking in bij 'uitgeleend geld en andere vorderingen' in de aangifte. De ontvanger houdt ook de waarde van de vordering op 1 januari aan.

Wilt u de schenking tijdens uw leven uitbetalen?

Bijvoorbeeld na verkoop van uw huis? Dan hoeft u niet naar de notaris. Een onderhandse akte is voldoende voor de inkomstenbelasting. Maar voor de erfenis is het geen erkende schuld. Uw kinderen hebben dan niet het voordeel dat ze minder erfbelasting betalen na uw overlijden.

Krijgt de ontvanger van de schenking toeslagen?

Dan heeft de schenking misschien gevolgen voor de hoogte van die toeslag. Lees meer hierover bij Mijn vermogen verandert.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.