Hoe zit het met belastingvrije schenkingen voor een koopwoning?

Wilt u een woning kopen of verbouwen? En krijgt u hiervoor in 2022 een schenking van bijvoorbeeld uw ouders? Dan betaalt u over een bedrag van maximaal € 106.671 (€ 105.302 in 2021) geen schenkbelasting. Dit heet ook wel de 'jubelton'. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning wordt ook in 2022 voortgezet.

Let op!
Het kabinet heeft plannen om de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning te verlagen per 1 januari 2023 en af te schaffen in 2024. Meer informatie over dit wetsvoorstel leest u in het nieuwsbericht van 8 maart 2022 op Rijksoverheid.nl.

Voorwaarden eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning

Dit zijn de voorwaarden die op dit moment van toepassing zijn:

 • U bent tussen de 18 en 40 jaar. Of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
 • U gebruikt het geld om:
  • een eigen woning te kopen of te verbouwen
  • de hypotheek of restschuld van uw eigen woning af te lossen
  • de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van uw eigen woning af te kopen
  Lees waarvoor u het geld nog meer mag gebruiken en waarvoor niet.
 • U gebruikt het geld uiterlijk in 2024 (of uiterlijk in 2023 als het gaat om een schenking die u kreeg in 2021).
 • U kunt schriftelijk bewijzen dat de schenking is betaald en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning.
 • U of uw partner heeft niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt voor een schenking van deze schenker. Dat is een belastingvrije schenking voor uw eigen woning of een dure studie. Of een belastingvrije schenking die u vrij mag besteden.
  Heeft u of uw partner vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt en daarna niet meer? Lees dan of u nog recht hebt op een belastingvrij bedrag.
 • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

De eenmalig verhoogde vrijstelling voor koopwoningen geldt per schenker

Verschillende personen kunnen u hiervoor een belastingvrije schenking doen, zolang het totaal van elke schenking niet hoger is dan € 106.671 (€ 105.302 in 2021).

Sommige schenkingen moet u bij elkaar optellen

Namelijk als u de schenkingen krijgt van dezelfde persoon. Krijgt u een schenking van mensen die partners zijn van elkaar? Dan zien wij hen ook als 1 schenker.

Schenkingen aan u en uw partner moet u óók bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

U mag de schenking ook in 2 of 3 jaar belastingvrij ontvangen

U of uw partner moet dan wel jonger zijn dan 40 jaar. Ook moet u voldoen aan de rest van de voorwaarden.

Vraag de vrijstelling wel ieder jaar aan in de aangifte schenkbelasting.

Let op!
Gebruikt u het geld niet binnen de gestelde termijn voor uw eigen woning? Dan moet u dit aan ons doorgeven. Dat doet u uiterlijk op 31 mei na het laatste jaar waarin u het geld moet gebruiken voor de eigen woning. Over het bedrag dat u niet hebt gebruikt voor de eigen woning, betaalt u dan alsnog schenkbelasting.

De belastingvrije schenking komt in plaats van alle andere vrijstellingen

Dat betekent dat u in hetzelfde jaar niet ook nog € 5.677 (€ 6.604 in 2021) belastingvrij mag ontvangen van uw ouders. Of € 2.274 (€ 3.244 in 2021) als u de schenking van iemand anders kreeg.

Het is wel mogelijk om een deel van een schenking te gebruiken voor iets anders dan uw eigen woning:

 • Krijgt u de schenking van uw ouders? Dan mag u van de € 106.671 (€ 105.302 in 2021) een bedrag van maximaal € 27.231 (€ 26.881 in 2021) besteden aan iets anders dan uw eigen woning.
 • Krijgt u de schenking van iemand anders? Dan mag u van de € 106.671 (€ 105.302 in 2021) een bedrag van maximaal € 2.274 (€ 3.244 in 2021) besteden aan iets anders dan uw eigen woning.
 • Krijgt u de schenking in 2 of 3 jaar? Dan mag u alleen in het 1e jaar € 27.231 (€ 26.881 in 2021) vrij besteden. Daarnaast mag u in het 2e en 3e jaar € 5.677 (€ 6.604 in 2021) belastingvrij ontvangen van uw ouders. Of € 2.274 (€ 3.244 in 2021) als u de schenking van iemand anders kreeg. Die bedragen mag u ook vrij besteden.

Hoe maakt u gebruik van de schenkingsvrijstelling voor koopwoningen?

Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting op Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen, ook bij een belastingvrije schenking.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.