Hoe zit het met belastingvrije schenkingen voor een koopwoning?

Wilt u een woning kopen of verbouwen? En krijgt u hiervoor een schenking van bijvoorbeeld uw ouders? Dan betaalt u over een bedrag van maximaal € 100.800 geen schenkbelasting.

Dit zijn de voorwaarden:

  • U gebruikt het geld voor aankoop of verbouwing van uw eigen woning. Of voor de aflossing van uw hypotheek of restschuld. Óf u koopt er erfpacht-, opstal- of beklemmingsrechten mee af.
  • U of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
  • U gebruikt het geld uiterlijk in 2020.
  • U kunt schriftelijk bewijzen dat de schenking is betaald, en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning.
  • U hebt niet eerder een 'verhoogde vrijstelling' gebruikt. Dat is een belastingvrije schenking voor uw eigen woning of een dure studie, of een belastingvrije schenking die u vrij mag besteden. Hebt u dit wel? Lees dan of u nog recht hebt op een belastingvrij bedrag
  • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? Dan mogen daarin geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

U mag de schenking ook in 2 of 3 jaar belastingvrij ontvangen

Dus bijvoorbeeld € 30.000 in 2018, 2019 én in 2020. Zolang u of uw partner jonger is dan 40 jaar én u aan de rest van de voorwaarden voldoet.

Vraag de vrijstelling wel ieder jaar aan in de aangifte schenkbelasting.

De belastingvrije schenking komt in plaats van alle andere vrijstellingen

Dat betekent dat u in hetzelfde jaar niet ook nog € 5.363 belastingvrij mag ontvangen van uw ouders, of € 2.147 als u de schenking van iemand anders kreeg.

Krijgt u de schenking van uw ouders? Dan mag u van de € 100.800  een bedrag van maximaal € 25.731 besteden aan iets anders dan uw woning.

Krijgt u de schenking in 2 of 3 jaar? Dan mag u alleen in het 1e jaar € 25.731 vrij besteden. In het 2e en 3e jaar mag u € 5.363 belastingvrij ontvangen van uw ouders, of € 2.147 als u de schenking van iemand anders kreeg. Die bedragen mag u ook vrij besteden.

Sommige schenkingen moet u bij elkaar optellen

Namelijk als u de schenkingen krijgt van dezelfde persoon. Krijgt u een schenking van mensen die partners zijn van elkaar? Dan zien wij hen ook als één persoon.

Schenkingen aan u en uw partner moet u meestal óók bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting.

Hoe maakt u gebruik van de schenkingsvrijstelling?

Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting 2018. Want u moet wél aangifte doen, ook bij een belastingvrije schenking.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.