Hoe zit het met belastingvrije schenkingen voor een koopwoning?

Wilt u een woning kopen of verbouwen? En krijgt u hiervoor een schenking van bijvoorbeeld uw ouders? Als u tussen de 18 en 40 jaar bent, hebt u misschien recht op een eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. Deze eenmalig verhoogde vrijstelling heet ook wel de 'jubelton'.

Op deze pagina:

Let op!
Het kabinet heeft plannen om de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning te verlagen per 1 januari 2023 en af te schaffen in 2024. Meer informatie over dit wetsvoorstel leest u op Rijksoverheid.nl.

Maakt u in 2022 voor de 1e keer gebruik van deze vrijstelling, maar niet voor het volledige belastingvrije bedrag? En wilt u weten of u het resterende deel van de vrijstelling nog kunt gebruiken in 2023? Lees dan het nieuwsbericht Belastingplan 2023 - gevolgen vrijstelling eigen woning voor schenking in aaneengesloten kalenderjaren.

Voorwaarden eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning

Dit zijn de voorwaarden die op dit moment van toepassing zijn:

 • U bent tussen de 18 en 40 jaar. Of uw partner is tussen de 18 en 40 jaar. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.
 • U gebruikt het geld om:
  • een eigen woning te kopen
  • uw eigen woning te verbouwen of voor onderhoud van uw eigen woning
  • de hypotheek of restschuld van uw eigen woning af te lossen
  • de rechten van erfpacht, opstal of beklemming van uw eigen woning af te kopen
  Lees waarvoor u het geld nog meer mag gebruiken en waarvoor niet.
 • U kunt schriftelijk bewijzen dat de schenking is betaald en dat u de schenking hebt gebruikt voor uw eigen woning. U mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier.
 • U gebruikt het geld voor uw eigen woning, binnen de bestedingstermijn van 3 kalenderjaren. Zo niet, dan moet u ons dit melden. Dat doet u uiterlijk op 31 mei na het laatste jaar waarin u het geld moet gebruiken voor de eigen woning. Over het bedrag dat u niet hebt gebruikt voor de eigen woning, betaalt u dan alsnog schenkbelasting.
 • U of uw partner heeft niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor een schenking van deze schenker. Hiermee bedoelen we een belastingvrije schenking voor uw eigen woning óf een belastingvrije schenking voor een dure studie óf een belastingvrije schenking die u vrij mag besteden. Heeft u of uw partner vóór 2010 een verhoogde vrijstelling gebruikt en daarna niet meer? Lees dan of u nog recht hebt op een belastingvrij bedrag voor de eigen woning.
 • Hebt u de schenking in een overeenkomst vastgelegd? In een schenkingsovereenkomst mogen geen voorwaarden voor de schenking staan. Behalve dat de schenking op tijd voor de eigen woning moet worden gebruikt.

We gaan hierna verder in op deze voorwaarden én leggen uit waar u rekening mee moet houden als u deze verhoogde vrijstelling wilt gebruiken.

De eenmalig verhoogde vrijstelling geldt per schenker

U mag dus 1 keer in uw leven een verhoogde vrijstelling gebruiken voor een schenking van dezelfde schenker.

In het jaar dat u deze schenking krijgt, vervalt de jaarlijkse vrijstelling. Deze schenker kan u daardoor niet óók nog het jaarlijkse bedrag belastingvrij schenken.

Andere personen mogen u wel een jaarlijkse belastingvrije schenking doen. Als u aan de voorwaarden voldoet, mag u daarvoor ook een eenmalig verhoogde vrijstelling gebruiken.

Sommige schenkingen moet u bij elkaar optellen

Namelijk als u de schenkingen krijgt van dezelfde persoon. Krijgt u een schenking van mensen die partners zijn van elkaar, bijvoorbeeld van uw opa en oma? Dan zien wij hen ook als 1 schenker.

Schenkingen aan u en uw partner moet u óók bij elkaar optellen. Hoe dat zit leest u bij Wie zijn partners voor de schenkbelasting?

Hoe hoog is de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de eigen woning?

Dat hangt af van het jaar waarin u de vrijstelling voor de eigen woning voor het eerst gebruikt. We hebben de belastingvrije bedragen van de afgelopen 5 jaar voor u in een overzicht gezet.

U gebruikt de vrijstelling
voor het eerst in
Belastingvrij bedrag
2022 € 106.671
2021 € 105.302
2020 € 103.643
2019 € 102.010
2018 € 100.800

U mag de schenking in 1 jaar belastingvrij ontvangen, maar ook in 2 of 3 aaneengesloten kalenderjaren. U of uw partner moet op elk moment dat u een deel van de schenking krijgt tussen de 18 en 40 jaar zijn. De dag van uw 40e verjaardag telt ook mee.

U moet ook voldoen aan de rest van de voorwaarden en de vrijstelling ieder jaar aanvragen in de aangifte schenkbelasting.

Binnen welke termijn moet u het bedrag besteden?

Hebt u nog geen koopwoning of gaat u niet meteen verbouwen? Geen probleem. U mag het bedrag van de schenking tijdelijk apart zetten, als u het maar uiterlijk binnen de gestelde termijn gebruikt voor de eigen woning. Deze termijn is 3 kalenderjaren.

Voorbeeld

U hebt op 3 april 2022 een schenking gekregen. U hebt dan tot en met 31 december 2024 de tijd om dit bedrag aan uw eigen woning te besteden.

Zorg ervoor dat u schriftelijk kunt bewijzen dat de schenking binnen de termijn is betaald en dat u het geld hebt gebruikt voor uw eigen woning. U mag voor de eenmalig verhoogde vrijstelling dus geen gebruikmaken van een schenking op papier.

Let op!
Gebruikt u het geld niet binnen de gestelde termijn voor uw eigen woning? Dan moet u dit óók aan ons doorgeven. Dat doet u uiterlijk op 31 mei na het laatste jaar waarin u het geld moet gebruiken voor de eigen woning. Over het bedrag dat u niet hebt gebruikt voor de eigen woning, betaalt u dan alsnog schenkbelasting.

Krijgt u de schenking van uw ouders?

Dan mag u in het 1e jaar dat u de vrijstelling gebruikt een deel besteden aan iets anders dan de eigen woning. Wij noemen dit 'het vrij te besteden bedrag'.

Voorwaarde is dat u het vrij te besteden bedrag aan ons doorgeeft in de aangifte schenkbelasting. Dat doet u in het 1e jaar dat u gebruik maakt van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. Voor dat deel van de schenking hoeft u dan geen bewijsstukken te laten zien.

1e jaar vrijstelling Vrij te besteden bedrag
2022 € 27.231
2021 € 26.881
2020 € 26.457
2019 € 26.040
2018 € 25.731

U moet doorgeven dat u gebruik wilt maken van deze vrijstelling

Dat doet u in de aangifte schenkbelasting. Op die manier laat u ons weten:

 • welk deel van de schenking u al hebt besteed aan de eigen woning
 • welk deel van de schenking u nog gaat besteden aan de eigen woning
 • als u de schenking van uw ouder(s) krijgt:
  of u een deel van de schenking gaat besteden aan iets anders dan de eigen woning
Let op!
Krijgt u de schenking voor uw eigen woning in 2 of 3 aaneengesloten jaren? Dan moet u voor al die jaren aangifte schenkbelasting doen.

Hoe maakt u gebruik van de schenkingsvrijstelling voor koopwoningen?

Die vraagt u aan in de aangifte schenkbelasting op Mijn Belastingdienst. Want u moet wél aangifte doen, ook bij een belastingvrije schenking.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.