Welke verplichtingen heeft een ANBI?

Een ANBI:

 • blijft voldoen aan de voorwaarden
 • geeft ons inzicht in de administratie als wij daar om vragen
 • geeft wijzigingen in het correspondentieadres door aan het belastingkantoor waar zij onder valt
 • meldt wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de ANBI-status bij het ANBI-team van de Belastingdienst. Mogelijke wijzigingen zijn:
  • niet meer (kunnen) voldoen aan de doelstelling
  • wijziging van de doelstelling
  • andere samenstelling van het bestuur waardoor niet meer wordt voldaan aan het beschikkingsmachtscriterium
  • verandering in beloningen en/of vacatiegelden
  • ontbinding, opheffing of het verdwijnen van de instelling door een fusie
  • andere besteding van een eventueel positief saldo bij opheffing
 • publiceert een aantal gegevens op een internetsite

Als een ANBI niet voldoet aan de verplichtingen, kan dat betekenen dat de instelling niet meer als een ANBI wordt aangewezen. Ook kan de status van een ANBI met terugwerkende kracht worden ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die de instelling moet betalen. Vermoedt u dat een ANBI niet voldoet aan de verplichtingen? U kunt vermoedelijk misbruik aan ons doorgeven.

Let op!

Is de ANBI-status van uw instelling op of na 1 januari 2013 beëindigd? En had uw instelling op dat moment meer dan € 25.000 ANBI-vermogen? Dan bent u verplicht de Belastingdienst jaarlijks te informeren over schenkingen en het vermogensverloop van uw instelling sinds de beëindiging van de ANBI-status.

                                                                     

Wanneer moet een ANBI schenk- of erfbelasting betalen?

In de volgende gevallen moet een ANBI schenk- of erfbelasting betalen:

 • Een ANBI doet een uitkering die niet voor minstens 90% in het algemeen belang is. De ANBI moet daarvan aangifte doen bij de Belastingdienst.
 • Een ANBI ontvangt een erfenis of schenking waaraan een opdracht is verbonden. Hierdoor is de erfenis of schenking niet in het algemeen belang. Bij zo'n erfenis of schenking moet de ANBI aangifte doen bij de Belastingdienst.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.