Welke verplichtingen heeft een ANBI?

Om uw ANBI-status te behouden, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

Als een ANBI niet voldoet aan de verplichtingen, kan dat betekenen dat de instelling niet meer als een ANBI wordt aangewezen. Ook kunnen wij de status van een ANBI met terugwerkende kracht intrekken. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die de instelling moet betalen. Vermoedt u dat een ANBI niet voldoet aan de verplichtingen? Dan kunt u vermoedelijk misbruik aan ons doorgeven.

Let op!

Is de ANBI-status van uw instelling op of na 1 januari 2013 beëindigd? En had uw instelling op dat moment meer dan € 25.000 ANBI-vermogen? Dan bent u verplicht ons jaarlijks te informeren over schenkingen en het vermogensverloop van uw instelling sinds de beëindiging van de ANBI-status.

Wanneer moet een ANBI schenkbelasting of erfbelasting betalen?

In de volgende gevallen moet een ANBI schenkbelasting of erfbelasting betalen:

  • Een ANBI doet een uitkering die niet in het algemeen belang is.
    De ANBI moet daarvan aangifte bij ons doen.
  • Een ANBI ontvangt een erfenis of schenking waaraan een opdracht is verbonden die niet overeenkomstig de doelstelling is of niet in het algemeen belang is.
    De ANBI moet aangifte bij ons doen als zo'n schenking of erfenis hoger is dan de vrijstelling. In 2021 is de vrijstelling voor de schenkbelasting € 3.244 en voor de erfbelasting € 2.244.

Let op!

In 2021 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen voor de schenkbelasting tijdelijk met € 1.000 verhoogd: van € 2.244 naar € 3.244 en van € 5.604 naar € 6.604. Dit is besloten vanwege de coronacrisis.

De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Daarna worden deze vrijstellingen weer lager. Houd daarmee rekening als u een schenking wilt doen of krijgt.

Meer hierover leest u bij Tot welk bedrag is een schenking belastingvrij in 2021?.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.