Administratieve verplichtingen voor een ANBI

Een ANBI moet verplicht een administratie voeren. Uit deze administratie moet ten minste blijken:

  • welke bedragen per beleidsbepaler zijn betaald aan onkostenvergoeding en vacatiegelden
    Zo kunnen wij beoordelen of de leden van het beleidsbepalend orgaan (zoals leden van de raad van toezicht) geen bovenmatige onkostenvergoedingen of vacatiegelden ontvangen.
  • welke kosten de instelling heeft gemaakt
    Denk bijvoorbeeld aan de beheerkosten van de instelling. Zo kunnen wij beoordelen of er een redelijke verhouding is tussen kosten en bestedingen.
  • wat de aard en omvang zijn van de inkomsten en het vermogen van de instelling
    Zo kunnen wij de bestedingen van de ANBI beoordelen op het bestedingscriterium.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.