Opheffing

Uit de statuten van een ANBI moet blijken dat geld dat na opheffing van de ANBI overblijft – het zogenoemde batig liquidatiesaldo – wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Geld van bijvoorbeeld een theater moet na opheffing van de ANBI weer worden besteed aan een theater.

Regelmatig zien wij in statuten staan dat het geld dat overblijft na opheffing ‘zoveel als mogelijk’ wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling. Wij wijzen de aanvraag af als uw instelling een dergelijke formulering in de statuten heeft opgenomen. Het is van belang dat het volledige bedrag dat overblijft wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijke doelstelling.

 

 

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.