Opheffing

Uit de statuten van een ANBI moet blijken dat geld dat na opheffing van de ANBI overblijft (batig liquidatiesaldo) volledig wordt besteed aan een ANBI, of aan een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut. Voor een culturele ANBI geldt dat het batig liquidatiesaldo besteed moet worden aan een ANBI (of buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut) met een soortgelijk doel. Geld van bijvoorbeeld een theater moet na opheffing van de ANBI worden besteed aan een andere culturele instelling.

Als in de statuten staat dat het batig liquidatiesaldo 'zoveel als mogelijk' wordt besteed aan een ANBI of een buitenlandse instelling die voor minimaal 90% gericht is op het algemeen nut, wijzen wij de aanvraag af.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.