Opheffing

Uit de statuten van een ANBI moet blijken dat geld dat na opheffing van de ANBI overblijft (batig liquidatiesaldo) wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Geld van bijvoorbeeld een theater moet na opheffing van de ANBI weer worden besteed aan een theater.

Als in de statuten vermeld staat dat het batig liquidatiesaldo ‘zoveel als mogelijk’ wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijke doel, wijzen wij de aanvraag af. Het is van belang dat het volledige bedrag wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Dit heet de ‘liquidatiebepaling’.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.