Zeggenschap over het vermogen

Aan het beheer en de besteding van het vermogen van een ANBI is een aantal richtlijnen verbonden. Zo mag een natuurlijk persoon of rechtspersoon niet beschikken over het vermogen van de instelling alsof het zijn eigen vermogen is. Bestuurders en beleidsbepalers mogen geen meerderheid in de zeggenschap hebben over het vermogen van de instelling. Ook is het niet toegestaan dat een van de bestuursleden een doorslaggevende stem of veto heeft. Als bijvoorbeeld een bestuur of beleidsbepalend orgaan bestaat uit 3 personen met evenveel stemrecht, dan voldoet deze aan de voorwaarde.

Het verdient aanbeveling om deze onderwerpen vast te leggen in de statuten van uw instelling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.