Aanwijzing als ANBI met terugwerkende kracht

Het uitgangspunt van de ANBI-regeling is dat een instelling eerst wordt aangewezen als ANBI. Daarna kan de instelling gebruikmaken van de belastingvoordelen voor een ANBI.

Soms kan een instelling met terugwerkende kracht worden aangewezen als ANBI. Dat kan bijvoorbeeld in de volgende situaties:

  • De instelling bestond al op 1 januari van het kalenderjaar waarin ze een aanvraag doet om aangewezen te worden als ANBI. Vanaf deze datum voldeed de instelling aan de eisen voor een ANBI. De instelling kan dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dat kalenderjaar aangewezen worden als ANBI.
  • De instelling doet een aanvraag om aangewezen te worden als ANBI binnen een jaar na de datum van oprichting. Vanaf die datum voldeed de instelling aan de eisen voor een ANBI. De instelling kan dan met terugwerkende kracht vanaf de datum van oprichting worden aangewezen als ANBI.
  • De instelling is via uiterste wil (de inhoud van een testament) opgericht.

Wilt u weten of wij een instelling hebben aangewezen als ANBI? Gebruik dan het programma ANBI opzoeken.

Let op!

Hebt u een gift gedaan aan een instelling die op dat moment geen ANBI was? En is deze instelling later met terugwerkende kracht aangewezen als ANBI? Dan mag u deze gift aftrekken.

Einde aanwijzing als ANBI met terugwerkende kracht

Het kan zijn dat een instelling die is aangewezen als ANBI vanaf een bepaald moment niet langer voldoet aan de voorwaarden. De instelling moet dit zelf aan ons melden. Als een instelling niet meldt dat ze niet langer voldoet aan de voorwaarden en dit wordt later duidelijk, dan trekken wij de aanwijzing als ANBI met terugwerkende kracht in.

Let op!

Heeft iemand een gift gedaan aan een instelling? En blijkt later dat deze instelling op dat moment geen ANBI meer was? Als degene die de gift deed dat niet kon weten, mag degene de gift toch aftrekken.

Informatieplicht bij beëindiging ANBI-status

Is de ANBI-status van uw instelling op of na 1 januari 2013 beëindigd? En had uw instelling op dat moment meer dan € 25.000 ANBI-vermogen? Dan bent u verplicht ons jaarlijks te informeren over schenkingen en het vermogensverloop van uw instelling sinds de beëindiging van de ANBI-status.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.