ANBI-status verliezen

Een ANBI verliest de ANBI-status als de instelling niet meer voldoet aan de voorwaarden of als de instelling zelf de statusaanwijzing beëindigt.

Informatieplicht

Is de ANBI-status van uw instelling op of na 1 januari 2013 beëindigd? En had uw instelling op dat moment meer dan € 25.000 ANBI-vermogen? Dan bent u verplicht de volgende gegevens aan ons door te geven:

  • de hoogte van het eigen vermogen van de instelling op het moment dat de ANBI-status beëindigd werd
  • het verloop van het ANBI-vermogen vanaf het moment dat de ANBI-status beëindigd is
  • het bedrag dat uw instelling uitgegeven heeft aan de ANBI-doelstellingen
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen

U kunt deze gegevens aan ons doorgeven met een formulier:

Let op!

Als uw ANBI-vermogen € 25.000 of minder bedraagt, geeft u dit aan op het formulier. Specificaties hoeft u dan niet in te vullen.

Wanneer moet u de gegevens doorgeven?

De gegevens geeft u steeds binnen 8 maanden na afloop van het jaar door. Gegevens over het boekjaar 2023 moeten wij dus vóór 1 september 2024 hebben ontvangen.

Waarom moet u gegevens doorgeven?

Met de beëindiging van de ANBI-status vervallen bepaalde belastingvoordelen voor uw instelling. Met de schenkings- en vermogensgegevens die u aan ons doorgeeft, kunnen wij controleren of over de schenkingen schenkbelasting is betaald. Het kan ook zijn dat de schenkingen zijn vrijgesteld van schenkbelasting.

Wat gebeurt er als u de gegevens niet doorgeeft?

Als wij uw gegevens niet ontvangen, kunnen wij u een boete opleggen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.