Samenwerking met goededoelenorganisaties

Wilt u een ANBI oprichten en wilt u in contact komen met organisaties in de goededoelensector die u hulp kunnen bieden? Dan kunt u terecht bij de organisaties die met de Belastingdienst een samenwerkingsconvenant hebben gesloten, namelijk:

In het convenant leest u de afspraken over onder andere de gezamenlijke handhaving van overheidsregelingen en het onderling uitwisselen van informatie. Uiteraard nemen we daarbij de wettelijke bepalingen strikt in acht, zoals de privacyregelingen.

Wij willen met de samenwerkingen meer aansluiten op kwaliteitsmaatregelen die door anderen, publieke en private partijen, al getroffen zijn. Dit voorkomt dubbel werk en onnodige administratieve lasten.

De samenwerking erkent de belangrijke rol die de sector heeft in het verhogen van de kwaliteit van de goede doelen. Het benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de sector als het gaat om een goede naleving van de kwaliteitseisen. Een erkenning van het CBF staat voor de standaard van kwaliteit en transparantie en de ANBI-status geeft toegang tot fiscale voordelen.

Convenant CIO

Met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) hebben wij een hernieuwd convenant afgesloten. Daarmee zetten wij onze jarenlange samenwerking met het CIO naar tevredenheid voort. De gemaakte afspraken met de CIO leest u in het convenant.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.