Bezwaar maken bij afwijzing ANBI-aanvraag

Als uw ANBI-aanvraag door ons is afgewezen, ontvangt u daar bericht van in de vorm van een beschikking. Als u het niet eens bent met de redenen van afwijzing, dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na de dag van ontvangst van de beschikking. Daarin leest u hoe u bezwaar maakt.

Beroep

Als wij uw bezwaar afwijzen, kunt u binnen 6 weken na de datum van de afwijzing in beroep gaan. Hoe u in beroep gaat, leest u in de brief met de afwijzing van uw bezwaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.