Bezwaar maken als uw ANBI-aanvraag wordt afgewezen

Als uw instelling niet als een ANBI wordt aangewezen en u bent het niet eens met de redenen van afwijzing, dan kunt u bezwaar maken.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na de datum op onze brief met de beslissing (beschikking). Hoe u bezwaar maakt, leest u in die brief.

Beroep

Als wij uw bezwaar afwijzen, kunt u binnen 6 weken na de datum van de afwijzing in beroep gaan. Hoe u in beroep gaat, leest u in de brief met de afwijzing van uw bezwaar.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.