ANBI-vermogen

Het ANBI-vermogen is het eigen vermogen van de instelling op de datum van beëindiging van de ANBI-status.

Het uitgangspunt is dat het hele vermogen van de voormalige ANBI bestemd is voor het bereiken van het algemeen nuttige doel dat is vastgelegd in de statuten. Het eigen vermogen van de instelling op de datum van beëindiging van de ANBI-status is het ANBI-vermogen waarvoor de informatieplicht geldt.

Uitgaven en kosten die zijn gedaan voor de algemeen nuttige doelstelling van de instelling verminderen het ANBI-vermogen. De informatieplicht geldt voor het verloop van dit vermogen. Als het ANBI-vermogen uiteindelijk € 25.000 of minder bedraagt, geldt de informatieplicht niet meer.

Uitgaven die niet zijn gedaan overeenkomstig de doelstelling zijn misschien belast voor de schenkbelasting. Is per ontvanger meer geschonken dan € 2.147? Stuur ons dan een aangifte schenkbelasting.

Het kan voorkomen dat een voormalige ANBI een ANBI-vermogen heeft en daarnaast opnieuw eigen vermogen opbouwt in de periode na de beëindiging van de ANBI-status. De informatieplicht geldt niet voor dat eigen vermogen.

Als het ANBI-vermogen uiteindelijk € 25.000 of minder bedraagt, geldt de informatieplicht niet meer.

Eigen vermogen

Eigen vermogen is het saldo van alle bezittingen en schulden van de instelling. We bedoelen daarmee het vermogen inclusief (stille) reserves.

Stille reserves zijn reserves waarvan de omvang en het bestaan niet uit de balans blijken. Ze komen voort uit de onderwaardering van bezittingen of overwaardering van schulden bij bepaalde waarderingsmethoden.

Dat betekent dat u het eigen vermogen en het ANBI-vermogen aangeeft naar de actuele marktwaarde. Voor onroerende zaken mag u de waarde van de WOZ-beschikking hanteren.

Zie ook

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.