Beloning beleidsbepalers

De beleidsbepalers van een ANBI (bijvoorbeeld leden van de raad van toezicht) mogen alleen een vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten. Ook mogen de beleidsbepalers vacatiegeld ontvangen dat niet bovenmatig is. Een voorbeeld van vacatiegeld is een vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen.

Vacatiegeld is in ieder geval niet bovenmatig, en dus toegestaan, als de beloning per lid, per vergadering niet meer is dan 3% van het maximum van salarisschaal 18 voor rijksambtenaren. Het gaat dan om het maximum van de salarisschaal op het moment dat de kosten zijn gemaakt of de vergadering werd bijgewoond of voorbereid. De beloning van de voorzitter is in ieder geval niet bovenmatig, als dit maximaal 130% is van de beloning van de overige beleidsbepalers.

Op caorijk.nl vindt u de cao en salarisschalen voor rijksambtenaren per periode. In de tabel hierna staan de maximumbedragen vacatiegeldvergoeding die een bestuurslid of voorzitter per vergadering mag krijgen. Bij periode gaat u uit van de datum waarop de kosten zijn gemaakt, de vergadering werd bijgewoond of voorbereid. Het overzicht is bijgewerkt tot en met de periode 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024.

Tabel maximumbedragen vacatiegeldvergoeding

Periode Maximum van salarisschaal 18 Bestuur (3% van maximum salarisschaal 18) Voorzitter (130% van bestuur)
1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024 € 11.033,19 € 331,00 € 430,30
1 april 2023 tot en met 31 december 2023 € 10.870,14 € 326,10 € 423,93
1 juli 2022 tot en met 30 maart 2023 € 10.553,53 € 316,61 € 411,59
1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 € 10.222,96 € 306,69 € 398,70
1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021 € 10.022,51 € 300,68 € 390,88
1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020 € 9.952,84 € 298,59 € 388,17

Een hoger vacatiegeld is bij hoge uitzondering toegestaan. Daarbij spelen onder meer de aard en omvang van de instelling een rol en de maatschappelijke positie van het lid van het orgaan van de instelling dat het beleid bepaalt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.