Integriteitseisen

Een instelling kan alleen een ANBI zijn als de instelling en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. Als wij reden hebben om te twijfelen aan de integriteit van een instelling of een persoon die daarbij betrokken is, kunnen wij vragen om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als de VOG niet wordt overgelegd, krijgt de instelling de ANBI-status niet of wordt deze ingetrokken.

Wij zien een instelling niet (langer) als algemeen nut beogende instelling als een bestuurder, een leidinggevende, of een gezichtsbepalend persoon van de instelling is veroordeeld voor een misdrijf en:

  • het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van de betrokkene
  • de veroordeling minder dan 4 jaar geleden plaatsvond
  • het misdrijf een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert

Een gezichtsbepalend persoon is een persoon die als vertegenwoordiger van de ANBI wordt gezien. Deze persoon hoeft geen juridische banden met de instelling te hebben, zoals een dienstbetrekking. Denk bijvoorbeeld aan een ambassadeur van een instelling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.