90%-eis

Om als ANBI aangewezen te kunnen worden, moet een instelling voldoen aan de 90%-eis. Daarbij moeten de activiteiten die de doelstelling van de instelling nastreven nagenoeg geheel een algemeen belang dienen.

Voldoet de instelling aan de 90%-eis?

Een ANBI moet minimaal 90% van haar uitgaven algemeen nuttig besteden. In sommige gevallen kunnen algemeen nuttige activiteiten die geen geld hebben gekost ook worden meegenomen bij deze 90%-toets.

Voorbeeld
Een hulporganisatie besteedt tenminste 90% van al haar uitgaven aan slachtofferhulp bij rampen. Of een hulporganisatie zet haar vrijwilligers nagenoeg geheel in om noodhulp te verlenen.

Harmonievereniging, zangvereniging of toneelvereniging

Is de instelling een harmonievereniging, zangvereniging of toneelvereniging? Dan voldoet de instelling meestal niet aan de 90%-eis. Dergelijke verenigingen zetten zich vooral in voor het priv├ębelang van hun leden. Zij stellen hun leden in staat muziek te maken, te zingen of toneel te spelen. Activiteiten ten behoeve van het algemeen belang, zoals een gratis optreden bij een landelijk evenement, vormen meestal minder dan 90% van de activiteiten. Dit geldt ook als 90% van de uitgaven is besteed aan, bijvoorbeeld, dat optreden.

Geen ANBI, maar misschien wel SBBI

Hebben de activiteiten van de instelling wel een bijzondere maatschappelijke waarde, maar voldoet de instelling niet aan de voorwaarden voor een ANBI? Dan is de instelling mogelijk een sociaal belang behartigende instelling (SBBI).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.