90%-eis

Om als ANBI aangewezen te kunnen worden, moet uw instelling voldoen aan de 90%-eis. Daarbij moeten de activiteiten die de doelstelling van uw instelling nastreven nagenoeg geheel een algemeen belang dienen.

Voorbeeld

Een hulporganisatie besteedt de ingezamelde gelden nagenoeg geheel aan slachtofferhulp bij rampen. Of een hulporganisatie zet haar vrijwilligers nagenoeg geheel in om noodhulp te verlenen.

Voldoet u aan de 90%-eis?

Wij kijken per geval of een instelling aan deze eis voldoet. Daarbij letten wij op de wijze waarop de inkomsten zijn geworven, op de gemaakte kosten, wat de ANBI daadwerkelijk besteedt en op specifieke activiteiten. Het is namelijk niet altijd mogelijk om de activiteiten van een instelling af te meten in geld.

Harmonie-, zang- of toneelvereniging

Bent u een harmonie-, zang- of toneelvereniging? Dan voldoet u meestal niet aan de 90%-eis. Dergelijke verenigingen zetten zich vooral in voor het privébelang van hun leden. Zij stellen hun leden in staat muziek te maken, te zingen of toneel te spelen. Activiteiten ten behoeve van het algemeen belang, zoals een gratis optreden bij een landelijk evenement, vormen meestal minder dan 90% van de activiteiten. Dit geldt ook als 90% van de uitgaven is besteed aan, bijvoorbeeld, dat optreden.

Geen ANBI, maar misschien wel SBBI

Hebben de activiteiten van uw instelling wel een bijzondere maatschappelijke waarde, maar voldoet uw instelling niet aan de voorwaarden voor een ANBI? Dan is uw instelling mogelijk een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.