90%-eis

Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ten minste 90% van de uitgaven het algemeen nut dienen. Wij kijken van geval tot geval of een instelling aan deze eis voldoet. Het voorbeeld hieronder geeft een idee wanneer wij een instelling wel als ANBI aanwijzen en wanneer niet.

Voorbeeld

Harmonie-, zang- of toneelverenigingen voldoen meestal niet aan de 90%-eis. Deze verenigingen zetten zich vooral in voor het privébelang van hun leden. Zij stellen hun leden in staat muziek te maken, te zingen of toneel te spelen. Soms zet een harmonie-, zang- of toneelvereniging zich ook in voor een algemeen belang, bijvoorbeeld wanneer ze gratis optreden bij een landelijk evenement. Maar deze activiteiten vormen meestal minder dan 90% van de activiteiten van zo'n vereniging.

 

Geen ANBI, maar misschien wel SBBI

Voldoet uw instelling niet aan de voorwaarden voor een ANBI, maar hebben de activiteiten van uw instelling wel een bijzondere maatschappelijke waarde? Dan is uw instelling mogelijk een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.