Sociaal belang behartigende instellingen

Is uw organisatie een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)? Dan kan uw organisatie gebruikmaken van een belastingvoordeel. Uw organisatie hoeft geen schenkbelasting of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen die zij ontvangt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.