Sociaal belang behartigende instellingen

Is uw organisatie een sociaal belang behartigende instelling (SBBI)? Dan kan uw organisatie gebruikmaken van een belastingvoordeel. Uw organisatie hoeft geen schenk- of erfbelasting te betalen over schenkingen of erfenissen die zij ontvangt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.