Beperkt eigen vermogen

Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan nodig is voor de activiteiten van de instelling. Dit heet het 'bestedingscriterium'. Een ANBI mag wél vermogen aanhouden als er sprake is van:

  • vermogen dat als legaat (via een erfenis) of schenking is ontvangen
    Voorwaarde is dat de overledene of schenker heeft bepaald dat het geschonken of nagelaten vermogen in stand moet blijven, of dat is bepaald dat alleen het rendement uit dat vermogen wordt gebruikt om het doel van de ANBI na te streven. Dit wordt ook wel ‘stamvermogen’ genoemd. Vaak bepaalt de schenker of overledene in een testament dat het stamvermogen zijn waarde moet behouden vanwege inflatie door middel van een jaarlijkse correctie. Daarmee moet de ANBI rekening houden bij besteding van de beschikbare rendementen.
  • vermogen dat voortkomt uit het doel van de ANBI
    Het gaat bijvoorbeeld een door een ANBI in stand te houden natuurgebied of gebedshuis.
  • vermogen dat nodig is als middel om het doel van de ANBI te realiseren
    Bijvoorbeeld een eigen bedrijfspand of een eigen opslagplaats voor hulpgoederen.
  • een redelijk vermogen dat nodig is om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.