Meld misbruik door algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s)

Vermoedt u dat een algemeen nut beogende instelling (ANBI) misbruik maakt van haar ANBI-status? Dan kunt u dat aan ons doorgeven.

Misbruik door een ANBI

U kunt bij misbruik denken aan gelden die het goede doel niet bereiken, maar ergens anders voor worden gebruikt of worden achtergehouden.

Een andere mogelijkheid is dat de instelling iets geheel anders doet dan in de statuten staat.

Misbruik melden

U kunt uw vermoeden van misbruik doorgeven via MeldpuntMisbruikANBI@belastingdienst.nl.

U kunt uw vermoeden van misbruik ook schriftelijk doorgeven aan:

Belastingdienst/Kantoor Eindhoven
ANBI team
Postbus 90056
5600 PJ Eindhoven

Wij kunnen geen mededeling doen over het verloop en de gevolgen van een gedane melding.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.