Meld belastingfraude en financiële fraude

Hebt u informatie over belastingfraude of financiële fraude? Meld dat!

 • Kleinschalige belastingfraude.
  Meld kleinschalige belastingfraude schriftelijk bij een belastingkantoor
  (zie voor het adres: Adressen belasting- en douanekantoren)
 • Niet kleinschalige belastingfraude of financiële fraude? 
  Op Ik wil Fraude melden vindt u een online formulier, waarmee u de fraude kunt melden. U kunt hier ook meer informatie vinden over de FIOD.
 • Grootschalige belastingfraude of financiële fraude door de georganiseerde criminaliteit?
  Neem dan contact op met het Team Criminele Inlichtingen.

Welke fraude kunt u melden bij een belastingkantoor?

U kunt informatie doorgeven over kleinschalige belastingfraude, zoals:

 • verzwegen inkomen uit werkzaamheden (zwartwerken)
 • verzwegen inkomen uit sparen en beleggen (zwartsparen)
 • verzwegen winst uit onderneming
 • verzwegen erfenissen

Stuur daarvoor een brief naar het belastingkantoor van de woonplaats van de persoon die volgens u belasting ontduikt. Zie voor het adres:  Adressen belasting- en douanekantoren.

Welke fraude kunt u melden bij het informatiedesk van de FIOD?

U kunt informatie doorgeven over belastingfraude of financiële fraude, zoals:

 • belastingontduiking
 • beleggingsfraude
 • handel met voorkennis
 • witwassen van geld

Op Ik wil Fraude melden vindt u een online formulier. Hier leest u ook meer over fraude melden en hoe de FIOD werkt.

Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook anoniem. Ons postadres is:

FIOD
t.a.v. de informatiedesk
Postbus 6021
1005 EA  Amsterdam

Wat zet u in uw melding?

Wilt u een ontvangstbevestiging van uw melding? Dan moet u daar om vragen. U ontvangt de ontvangstbevestiging dan binnen 1 week.

Wij ontvangen graag de volgende gegevens van u over de fraude die u wilt melden, en over de verdachte persoon of organisatie. Hebt u niet alle gevraagde informatie? Geef ons door wat u weet.

Gegevens over de fraude of overtreding:

 • Welke fraude of overtreding wilt u melden?
 • Wanneer of hoelang werd de fraude of overtreding gepleegd?
 • Wat is er volgens u gebeurd?

Gegevens van de verdachte persoon of organisatie:

 • de naam van de persoon of organisatie die u verdenkt
  Geef als het kan de achternaam, voornaam of voornamen en voorvoegsels.
 • geboortedatum van de verdachte
 • telefoonnummers
 • adres
 • postcode en woonplaats

Wat doen wij met uw melding?

Als wij uw informatie kunnen gebruiken, dan onderzoeken we wat er aan de hand is. We kunnen nog contact met u opnemen als er nog vragen zijn en sturen u dan een e-mail of bellen u.

We moeten ons houden aan wetgeving op het gebied van geheimhouding en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom kunnen we u niet informeren over de afhandeling van uw melding.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.