Vrijwilligersvergoedingen

In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding:

  • U bent 21 jaar of ouder. En u hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
    In 2022 krijgt u een vergoeding van maximaal € 5,00 per uur, tot een maximum van € 180 (2021: € 180 en 2020: € 170) per maand en tot een maximum van € 1.800 (2021: € 1.800 en 2020: € 1.700) per jaar. Zowel uw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.
  • U bent jonger dan 21 jaar. En u hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt.
    In 2022 krijgt u een vergoeding van maximaal € 2,75 per uur, tot een maximum van € 180 (2021: € 180 en 2020: € 170) per maand en tot een maximum van € 1.800 (2021: € 1.800 en 2020: € 1.700) per jaar. Zowel uw vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen.
  • U ontvangt een vergoeding die zo laag is dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk.
    U hebt niet afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. Dan mag de vergoeding in 2022 maximaal € 180 (2021: € 180 en 2020: € 170) per maand en € 1.800 (2021: € 1.800 en 2020: € 1.700) per jaar zijn. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, hoeft deze vergoedingen niet aan ons door te geven.

Krijgt u een hogere vergoeding? Dan is deze alleen onbelast als de vergoeding kostendekkend is. Dat wil zeggen dat u met deze vergoeding de kosten die u maakt kunt betalen. Als uw vrijwilligersvergoeding bestaat uit een samenloop van een beloning voor arbeid en een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten en de grenzen van € 180 per maand en € 1.800 per jaar worden overschreden, dan geldt dat de totale vrijwilligersvergoeding belast is.

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en vrijwilligerswerk doet

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligers vergoeding in 2022 niet hoger is dan € 180 (2021: € 180 en 2020: € 170) per maand en € 1.800 (2021: € 1.800 en 2020: € 1.700) per jaar.

Bent u jonger dan 27 jaar?

Dan kan een vergoeding voor vrijwilligerswerk wél gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Dit hangt af van het soort vergoeding. Gaat het om een algemene kostenvergoeding, dan wordt u gekort op uw uitkering. Bij een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte onkosten gebeurt dat niet.

Wanneer wordt de vrijwilligersvergoeding belast als loon?

Het kan zijn dat u als vrijwilliger meer ontvangt dan bovengenoemde vergoedingen. En dat het bedrag ook hoger is dan de door u gemaakte kosten. De hele vergoeding is dan belast voor de inkomstenbelasting. U geeft deze inkomsten op in uw aangifte inkomstenbelasting.

Werkt u bij verschillende organisaties als vrijwilliger? En krijgt u per organisatie niet meer dan de maximumvergoeding, maar alles bij elkaar opgeteld wel? Dan moet u de vergoedingen opgeven in uw aangifte inkomstenbelasting en is de vergoeding belast met inkomstenbelasting tenzij de vergoeding uw kosten dekt.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.