Voorbeelden van vrijwilligersvergoedingen

De voorbeelden op deze pagina gaan over situaties in 2024.

Voorbeelden waarin u geen vergoeding per uur hebt afgesproken

Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding

U werkt als vrijwilliger bij een vereniging. U bent bestuurslid en u ontvangt daarvoor € 125 per maand. U hebt een vrijwilligersvergoeding.

Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding

U bent advocaat en u werkt als vrijwilliger bij een stichting. Namens de stichting dient u bij de rechtbank een pro forma bezwaar in. Dit kost u 5 minuten van uw tijd. De stichting betaalt u daarvoor éénmalig een bedrag van € 150. Deze vergoeding is te hoog voor de omvang en het tijdsbeslag van het werk. U hebt geen vrijwilligersvergoeding.

Voorbeelden waarin u een vergoeding per uur hebt afgesproken

Voorbeeld 1: vrijwilligersvergoeding

U bent 25 jaar en werkt als vrijwilliger 10 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging. U krijgt een vergoeding van € 2.100. Dit bedrag wordt in 1 keer aan u overgemaakt. De vergoeding bedraagt € 4,20 per uur. Dit is minder dan het maximum van € 5,50 per uur. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet. Ook het maandmaximum van € 210 en het jaarmaximum van € 2.100 worden niet overschreden. U hebt een vrijwilligersvergoeding. De vereniging hoeft over uw vergoeding dus geen loonheffingen in te houden en af te dragen.

Voorbeeld 2: geen vrijwilligersvergoeding

U bent 20 jaar en u werkt 2 uur per week als schoonmaker bij een sportvereniging. U ontvangt daarvoor € 9 per uur. In deze situatie bent u geen vrijwilliger, omdat de vergoeding meer is dan het maximum van € 3,25 per uur.

Voorbeeld 3: geen vrijwilligersvergoeding

U werkt 2 maanden 100 uur per maand en 3 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging (in totaal dus 350 uur in 5 maanden).

U krijgt een vergoeding van € 2,50 per uur, in totaal € 875. Deze vergoeding staat niet in verhouding tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk dat u doet (€ 2 per uur) en het jaarmaximum van € 2.100 wordt niet overschreden. Maar omdat het maandmaximum van € 210 in de 1e 2 maanden wordt overschreden, is de vrijwilligersregeling niet van toepassing. U krijgt in die maanden immers € 250 per maand. De voetbalvereniging moet gaan kijken of zij over deze vergoeding loonheffingen moet inhouden en afdragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.