Zijn studiekosten voor een opleiding voor mijn werk aftrekbaar?

Ja, maar er zijn wel voorwaarden.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • u hebt geen recht op studiefinanciering
  U hebt dus geen lening, beurs of ov-abonnement van DUO.
 • de studie of opleiding is voor uw (toekomstig) beroep en is een leertraject
  Dat laatste betekent dat u kennis opdoet onder begeleiding of toezicht.

U mag alleen de noodzakelijke kosten aftrekken

Denk aan:

 • collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld
 • leermiddelen die u van de opleiding móet hebben, zoals boeken of bepaalde software

Deze kosten mag u niet aftrekken

 • rente voor studieschulden
 • kosten van levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesting, voeding en kleding
 • reis- en verblijfkosten
 • kosten voor studiereizen of excursies
 • kosten voor (de inrichting van) een werk- of studeerruimte
 • kosten van een laptop, tablet of printer en kosten van 'randapparatuur', zoals een muis, scanner, en toetsenbord
 • kosten van een inburgeringscursus

Hebt u een fiscale partner? Dan mag u ook zijn studiekosten aftrekken. Hebt u 1 of meer studerende kinderen? Die studiekosten mag u niet aftrekken.

Hoe bereken ik mijn aftrek?

De aftrek wordt vanzelf berekend als u de aangifte inkomstenbelasting invult met uw studiekosten. Maar wilt u weten hóe dit wordt berekend? Dat gaat als volgt. Tel uw kosten bij elkaar op. Krijgt u een vergoeding van bijvoorbeeld uw werkgever? Dan moet u die van uw kosten aftrekken. Daarnaast is er een drempelbedrag van € 250. Trek dat er ook vanaf. Het bedrag dat overblijft, is uw aftrek.

U mag maximaal € 15.000 per jaar aftrekken. Bent u jonger dan 30 en zit u in de 'standaardstudieperiode'? Dan is er geen maximum. De standaardstudieperiode is een periode van niet meer dan 5 jaar waarin u vooral studeert en geen volledige baan kunt hebben.

Heeft uw fiscale partner ook studiekosten? Dan maakt u dezelfde berekening nog een keer voor uw partner.

U mag uw studiekosten aftrekken in het jaar dat u ze hebt betaald.

Precies weten hoeveel studiekosten u mag aftrekken? Vul dan de online aangifte in op Mijn Belastingdienst.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Let op!
Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Aftrekbare opleidingskosten die u in 2021 betaalt, mag u nog aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Opleidingskosten die u in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar. Vanaf 1 maart 2022 kunt u STAP-budget aanvragen via UWV.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.