Welke vervoerskosten mag ik bij ziekte of invaliditeit aftrekken?

U mag bij ziekte of invaliditeit de volgende uitgaven aftrekken:

 • Werkelijke uitgaven voor vervoer naar een arts, ziekenhuis of apotheek en terug

  Bij de berekening van uw werkelijke uitgaven voor vervoer in een kalenderjaar kunt u de volgende kosten meetellen:

  • taxikosten
  • kosten voor openbaar vervoer
  • autokosten
   Bij autokosten gaat het om kosten voor:
   • brandstof
   • houderschapsbelasting (motorrijtuigenbelasting)
   • verzekering
   • afschrijving
   • onderhoud en reparatie
   • parkeergelden
   • overige zaken, zoals kosten voor de wasstraat

  Deel dit bedrag door het totaal aantal kilometers dat u in 1 jaar hebt gereden. De uitkomst is de kilometerprijs.

  Voorbeeld berekening kilometerprijs en aftrekbare kosten
  U hebt een Toyota Aygo. U rijdt hiermee in 1 jaar in totaal 10.550 kilometer. U hebt de volgende kosten:
  • afschrijving € 1.200
  • brandstof € 982
  • onderhoud en reparatie € 476
  • verzekering € 332
  • houderschapsbelasting € 660
  • wasstraat € 180

  De kilometerprijs is het totaal aan kosten van € 3.830 gedeeld door het aantal gereden kilometers (10.550). In dit voorbeeld is de kilometerprijs dus € 0,36.

  Hebt u totaal 100 kilometer gereden voor het vervoer van een zieke of invalide? Dan zijn uw aftrekbare kosten: het aantal gereden kilometers voor vervoer van de zieke of invalide keer de prijs per kilometer. In dit voorbeeld: 100 kilometer x € 0,36 = € 36.

  Parkeergelden

  U kunt kiezen of u de parkeergelden die u hebt uitgegeven bij uw artsenbezoeken of de apotheek wil meenemen in de kilometerprijs. Doet u dat niet? Dan kunt u de parkeerkosten apart optellen bij de aftrekbare autokosten. Dit is vaak voordeliger. 

  Apotheek
  De kosten die u maakt om voorgeschreven medicijnen op te halen bij de apotheek mag u meetellen in de werkelijke uitgaven voor vervoer. 

 • Extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit

  U mag de extra vervoerskosten aftrekken als u hogere vervoerskosten hebt in vergelijking met mensen die niet ziek of invalide zijn. Het gaat dan om mensen die in financieel en maatschappelijk opzicht met u vergelijkbaar zijn.

  Om dit aan te tonen, kunt u gebruikmaken van gegevens van bijvoorbeeld het Nibud of het CBS. Deze cijfers kunt u gebruiken als basis. Controleer zelf of alle kosten hierin zijn meegenomen, zoals bijvoorbeeld de afschrijving van uw auto. Hebt u hogere vervoerskosten? Dan mag u deze extra vervoerskosten meetellen.

  Let op!
  U moet van deze extra kosten wel de vergoeding afhalen die u bijvoorbeeld van uw zorgverzekering kreeg.

U mag deze kosten aftrekken als u aannemelijk kunt maken dat u door uw ziekte of invaliditeit hogere vervoerskosten hebt.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.