Mijn minderjarige kind heeft inkomsten – wie doet aangifte?

Dat hangt ervan af welke inkomsten uw minderjarige kind heeft. Sommige inkomsten geeft uw kind zelf aan en andere moet u in uw eigen aangifte aangeven.

Looninkomsten geeft uw kind zelf aan

Heeft uw kind inkomsten uit loondienst of winst uit onderneming? Daarover doet uw kind zelf aangifte. Als het om een bijbaan gaat, is de kans groot dat uw kind belasting terugkrijgt.

Overige inkomsten geeft u in uw eigen aangifte aan

Als uw kind 1 of meer van de volgende soorten inkomsten heeft, geeft u dat op in uw aangifte:

  • inkomsten uit eigen woning (eigenwoningforfait)
  • inkomsten uit aanmerkelijk belang
  • inkomsten uit sparen en beleggen, met uitzondering van groene beleggingen
  • ontvangen dividend
  • inkomsten uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen

Oefent meer dan één ouder het gezag uit, zoals bijvoorbeeld bij co-ouderschap het geval is? Dan worden bovenstaande inkomsten van uw kind in gelijke delen aan beide ouders toegerekend.

Uw kind moet zelf groene beleggingen aangeven om de vrijstelling te krijgen

Heeft uw minderjarige kind groene beleggingen? Dan moet uw kind zelf aangifte doen om de vrijstelling te krijgen. Het bedrag boven de vrijstelling, geeft u aan in uw aangifte.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.