Ondernemer? Bekijk welke cijfers u nodig hebt voor uw aangifte inkomstenbelasting 2023

Aangifte doen als ondernemer gaat een stuk sneller en makkelijker als u alle cijfers bij de hand hebt. De belangrijkste zaken hebben wij voor u op een rij gezet.

Uw aangifte inkomstenbelasting bestaat uit 2 delen:

Het zakelijk deel van uw aangifte

Dat bestaat uit:

 • de winst- en verliesrekening
  Hierop staan de inkomsten en kosten van uw bedrijf in het afgelopen jaar.
 • de balans
  Deze toont de waarde van de bezittingen en schulden van uw bedrijf.

Tip

Hebt u uw zakelijke gegevens netjes geordend in een (online) boekhoudprogramma? Dan hebt u al een winst- en verliesrekening en een balans van uw bedrijf. En kunt u veel van de cijfers vrij eenvoudig overnemen in uw belastingaangifte.

Hebt u nog geen winst- en verliesrekening en balans van uw bedrijf? Dan is het handig die op te maken. Dat kunt u zelf doen, er zijn online veel tips en tools beschikbaar. Maar uitbesteden aan een professioneel adviseur kan natuurlijk ook.

Check of u alle cijfers paraat hebt om de winst- en verliesrekening en de balans in te vullen in uw belastingaangifte.

 1. De cijfers van uw winst- en verliesrekening

  In uw aangifte staan bij de winst- en verliesrekening de volgende rubrieken:

  Opbrengsten

  Uw totale omzet.

  Bereken die met behulp van uw verkoopfacturen.

  Berekent u btw aan uw klanten? Ga dan uit van uw omzet zónder btw.

  Brengt u geen btw in rekening? Ga dan uit van uw totale omzet.

  Inkoopkosten

  Alle kosten voor het inkopen van grondstoffen en voorraad.

  Bereken deze met de inkoopfacturen van uw leveranciers.

  Afschrijvingen

  Het totaalbedrag dat u in het afgelopen jaar hebt afgeschreven op uw bedrijfsmiddelen. Bedrijfsmiddelen zijn zaken die u nodig hebt om producten te maken of diensten te leveren. Zoals machines, vervoermiddelen en gereedschappen.

  Die berekent u zo: (aanschafkosten bedrijfsmiddelen - restwaarde bedrijfsmiddelen) : vermoedelijke gebruiksduur.
  U koopt bijvoorbeeld een professioneel fototoestel voor € 6.000 en gebruikt dit 5 jaar. Na die tijd is uw fototoestel nog € 1.500 waard. Per jaar trekt u dan af: (€ 6.000 - € 1.500) : 5 = € 900.

  Bedrijfskosten

  Alle kosten die u maakt om uw werk te kunnen doen. Bijvoorbeeld kosten voor uw auto, telefoon, internet, adviseurs, inventaris.

  Bereken deze met behulp van de bijbehorende facturen en bonnen.

  Financiële baten en lasten

  Onder andere: rente die u hebt ontvangen of betaald over uw banksaldo of leningen. En ook: kosten die u hebt gemaakt om een lening af te sluiten voor uw bedrijf. Bijvoorbeeld notariskosten.

  Betaalde en ontvangen rente staan op het jaaroverzicht van uw bank.

  Buitengewone baten en lasten

  Denk bijvoorbeeld aan de bijtelling voor uw auto (als u een zakelijke auto ook privé gebruikt).

 2. De cijfers van uw balans

  In uw aangifte komt u bij de balans de volgende rubrieken tegen:

  Vaste activa

  De waarde van uw bedrijfsmiddelen, zoals machines, inventaris, computer enzovoort. En ook: de bedragen die uw bedrijf heeft uitgeleend.

  De waarde van een bedrijfsmiddel is de aanschafwaarde (staat op de inkoopfactuur) minus het bedrag dat u hebt afgeschreven.

  Voorraden

  De waarde van uw voorraden. Voorraden zijn zaken die in uw bedrijf aanwezig zijn, die u bewerkt of verkoopt om omzet te maken.

  Vorderingen

  Openstaande verkoopfacturen en eventueel btw die u nog moest terugkrijgen.

  Liquide middelen

  Banksaldo van uw bedrijf en de kas van uw bedrijf.

  Het banksaldo op 31 december staat op het jaaroverzicht van uw bank.

  Ondernemingsvermogen

  Het eigen vermogen van uw bedrijf, plus de reserves, op 1 januari en 31 december van het afgelopen jaar.

  Voorzieningen

  Bedragen die u hebt gereserveerd, bijvoorbeeld voor een garantieregeling voor uw klanten.

  Langlopende schulden

  Bedragen die u hebt geleend, bij de bank of bij familie of vrienden, met een looptijd langer dan 1 jaar.

  Kortlopende schulden

  Openstaande facturen van uw leveranciers en belasting die u nog moet betalen.

Hebt u alle gegevens verzameld?

Uw aangifte 2023 staat klaar in Mijn Belastingdienst. Zorg dat uw aangifte op tijd bij ons binnen is.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.