Uw aangifte inkomstenbelasting 2022 en de coronamaatregelen

Tot eind 2022 golden er nog enkele overheidsmaatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Sommige van deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor uw aangifte inkomstenbelasting over 2022. Wij hebben voor u de situaties op een rij gezet waarin dat het geval kan zijn.

Voor ondernemers

De coronamaatregelen die in 2022 nog golden, hebben géén gevolgen voor het deel van de aangifte inkomstenbelasting 2022 dat speciaal voor ondernemers is.

Voor particulieren

U had in 2022 een betaalpauze voor uw hypotheek

Dan mag u de hypotheekrente die u in 2022 niet hebt betaald, meestal ook niet aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over dat jaar. Maar soms mag u dat wel doen. Uw geldverstrekker kan u vertellen of u de niet-betaalde rente wel of niet mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting over 2022.

U woont of werkt over de grens in de EU

Door de maatregelen rondom het coronavirus kan het zijn dat u in 2022 verplicht tijdelijk thuis werkte. Dat kan in een ander land zijn dan waar u normaal gesproken werkt.

U bent grensarbeider

U was 'thuiswerker'

Hebt u gedurende de coronacrisis in 2022 door de genomen maatregelen thuis gewerkt? Was u dus een 'thuiswerker'? Dan mag u kiezen of uw thuiswerkdagen worden belast in het land waar u werkte of in uw eigen land. Als uw thuiswerkdagen worden belast in een ander land dan Nederland, mag u het loon voor die dagen opgeven als 'buitenlands loon'.

U was 'thuiszitter'

Moest u in 2022 noodgedwongen thuis blijven, terwijl u kreeg doorbetaald? Was u dus een 'thuiszitter'? Dan verandert er niets voor uw inkomen. In de periode waarin u doorbetaald thuis bleef, was uw salaris belast in het land waar u onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt. Als dat een ander land dan Nederland is, mag u het loon voor die periode opgeven als 'buitenlands loon'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.